DDCgroup Logo

Nieuws.

Even voorstellen: nieuwe DDC-er Gideon

15 september 2023
We stellen je graag voor aan onze nieuwe stagiair Gideon! "Hallo ik ben Gideon, student Informatica bij Avans in Breda en op 28 augustus ben ik begonnen met mijn stageperiode bij DDC. De aankomende maanden ga ik mijzelf bezighouden met de ontwikkeling van een aantal ‘quality of life features’ voor mijn collega’s - een tool die meer inzicht biedt in de automatische logging van verschillende applicaties die zijn ontwikkeld en worden beheerd door DDC. Verder is het ook de bedoeling dat ik de functionaliteitswaarborging uitbreid door middel van het implementeren van een aantal automatische unit tests. Dit alles maak ik in Mendix. Het leukste hieraan vind ik dat ik mijn horizon verbreed door me te verdiepen in het low-code platform Mendix. Deze visuele manier van ontwikkelen zal mij later helpen om op een andere manier naar problemen te kijken. Verder is het mooi om te werken aan een project waar anderen baat bij gaan hebben. Je creëert iets wat daadwerkelijk direct gebruikt gaat worden. Dit geeft mijn stageperiode extra waarde. Als laatste vind ik het leuk om me te verdiepen in geschiedenis, dus als iemand ooit samen de geschiedenis in wil duiken, houd ik mij aanbevolen!"

Door de ogen van een Mendix Consultant: Release Mendix 10

4 juli 2023
Dinsdag 27 juni is de nieuwe versie van Mendix live gegaan. Onze consultant Thom, die werkt met Mendix bij onder andere Van Happen Containers en Total Energies, bespreekt in dit artikel alle nieuwe ontwikkelingen die je niet mag missen. “Mendix blijft ontwikkelen en beweegt mee met vragen vanuit de gebruikers. Dit zorgt ervoor dat wij onze klanten beter en beter kunnen ondersteunen en ideeën efficiënt kunnen omzetten in duidelijke informatiesystemen. Dit zijn de belangrijkste nieuwe aanpassingen:
  • Studio en Studio Pro worden samengebracht onder één IDE (Integrated development environment). Waarbij de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van Studio ondergebracht zullen worden in Studio Pro. Dit stroomlijnt het ontwikkelproces waarbij ontwikkelaars van verschillende niveaus in één en dezelfde omgeving samenwerken.
  • Via het vernieuwde Mendix Portfolio Management kun je de huidige status van je apps nog beter volgen en prioriteiten van nieuwe functionaliteit aangeven. Door ontwikkelaars, ontwerpers en stakeholders op één platform te laten communiceren, wordt het hele proces efficiënter.
  • De nieuwe Mendix Machine Learning Kit is de eerste in low-code geïntegreerde toepassing van Machine Learning en het stelt organisaties in staat om moeiteloos AI-modellen in hun slimme apps te integreren zonder dat er gehoste services van derden nodig zijn. De ML Kit is gebouwd op basis van ‘Open Neural Network Exchange’ (ONNX). ONNX is een open source framework dat ervoor zorgt dat verschillende modellen omgezet kunnen worden naar ONNX. Dit draagt bij aan de toegankelijkheid van Studio 10.
  • Een update in het UI/UX design binnen Studio 10 zorgt ervoor dat ontwikkelaars gemakkelijker een uniforme ervaring kunnen bieden aan gebruikers ongeacht het apparaat waar zij mee werken.
  • Ook zet Mendix in op een verbeterde governance, risicobeheer en operationele efficiëntie met Mendix 10. Met de optie ‘Bring your own Identity Provider (IBYOIdP)’ biedt Mendix nu meer mogelijkheden om klantspecifieke authenticatiemethodes te integreren. Hierdoor kunnen we nog beter beheren wie wanneer en hoelang toegang heeft tot de applicaties.
Wat kunnen we nog meer verwachten? Sinds Studio Pro versie 9.12 biedt Mendix de mogelijkheid om de ARM versie van Studio Pro te installeren. Dit heeft ertoe geleid dat de Macs met een M-chip middels Parallels ook Studio Pro kunnen installeren. Het gerucht gaat al langer dat Mendix aan een native MacOs versie van Studio Pro werkt. Ze hebben nu bekend gemaakt dat we dit eind 2023 kunnen verwachten. Naast de andere, veelal kleine, aanpassingen zijn dit de ontwikkelingen waar wij op zaten te wachten. Waar kijk jij het meeste naar uit?” Contact: Thom Giesbers | thom.giesbers@ddcgroup.com Meer informatie: www.mendix.com/whats-new/

Premises for Change

26 juni 2023
Alles blijft, alles verandert, alles blijft veranderen Tegenwoordig is ‘continu veranderen’ eerder regel dan uitzondering. Ofwel ‘alles blijft, alles verandert, alles blijft veranderen’. Veranderingen vragen de nodige extra aandacht, kennis en capaciteit naast de dagelijkse bedrijfsvoering (going concern). Strategische veranderingen die een grote impact hebben op processen, organisatie, techniek, informatie en\of medewerkers vereisen een projectmatige aanpak waarbij verschillende partijen met verschillende belangen samenwerken. Er zijn tal van omvangrijke projecten, vooral grote IT-projecten, die voortvarend worden opgepakt en na verloop van tijd door blijven gaan terwijl duidelijk is dat de beoogde doelen niet gehaald zullen worden. Deze projecten kenmerken zich door het feit dat er geen rekening wordt gehouden met één of meer van de doorslaggevende kritische succesfactoren (premises for change). Dit leidt gegarandeerd tot het falen van deze projecten. In zulke gevallen is het cruciaal om na te gaan of alle vijf premises for change zijn ingevuld. Wanneer dit niet het geval is, is het wijs te besluiten om het project te stoppen en daarmee de investering als verlies te accepteren om zo een veel groter verlies te voorkomen. De vijf premises for changes zijn: Sense of Urgency, Clear Objective and Focus, Management Commitment, Resources en Structure. Zonder deze factoren is het niet mogelijk een succesvolle verandering door te voeren. Door hier bewust van te zijn en aandacht aan te geven, kan de kans van slagen van de strategische veranderingen worden vergroot en het gegarandeerd falen hiervan worden voorkomen. Header Premises for Change - VERSIE 5.2.jpg 1. Sense of Urgency Zonder urgentie krijgt de verandering geen prioriteit en aandacht: No pain, no gain! De echte verandering komt niet van de grond, laat staan dat deze wordt afgerond en toegevoegde waarde levert. Het betreft dan één van de vele veranderingen die wellicht enthousiast worden geïnitieerd, maar nooit worden afgerond (en langzaam doodbloeden). Wordt de pain en/of gain daarentegen gevoeld dan krijgt de verandering ieders aandacht en prioriteit. 2. Clear Objective and Focus Zonder een heldere doelstelling en focus is het een ‘Shot in the dark’! Vaak worden veranderingen enthousiast gestart door veel inspanning te stoppen in tal van activiteiten die niet leiden tot concrete resultaten waarmee een probleem wordt opgelost. Als het ‘probleem’, de concrete doelstellingen en de te behalen resultaten niet helder zijn dan zullen de enthousiaste activiteiten niet leiden tot het gericht oplossen van het probleem. Helder geformuleerde doelstellingen met een concreet afgebakende scope en brede communicatie hiervan leiden ertoe dat doelstellingen gericht en meetbaar worden gerealiseerd. 3. Management Commitment Het ontbreken van management commitment leidt tot: ‘Running to dead-ends & Frustrations’! Ofwel de noodzakelijke managementbesluiten worden niet genomen, de doelstellingen en noodzakelijke veranderingen worden niet gedragen door een ‘champion’ en de organisatie en de mensen worden niet geënthousiasmeerd om mee te doen en bij te dragen. Het wordt dan polderen, vrijheid-blijheid, hobbyisme en vooral veel praten en vergaderen. Bij het ontbreken van topmanagement commitment kan ‘gedurfd middlemanagement’ helpen door lef te tonen en de verandering daadkrachtig aan te sturen. 4. Resources Het ontbreken van resources (personeel, juiste kennis en vooral ervaring en financiën) resulteert in ‘A mission impossible’! Ofwel er zijn mooie plannen, maar de daadkracht voor executie ontbreekt. De slimme handjes (menskracht met expertise) en de betrokkenheid van het personeel zijn belangrijke voorwaarden om de noodzakelijke veranderactiviteiten daadwerkelijk uit te voeren en de toegevoegde waarde te leveren. 5. Structure Geen goede organisatie (waarin zowel sturing als ook verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk zijn) leidt tot een ‘Unguided jungle expedition’! Ofwel iedereen is erg druk met zijn/haar eigen werkzaamheden zonder dat er gericht toegewerkt wordt naar de realisatie van de gezamenlijke, concrete en haalbare mijlpalen, doelstellingen en resultaten. Iedereen komt ergens, maar niet waar we met z’n allen naar toe willen. Wil je graag meer weten over de vijf premises for changes? Neem dan contact op met Hans Giesbers op +31 (0)6 20488531 | info@ddcgroup.com

Highlights Better Together van de VNSG

19 juni 2023
Het evenement Better Together van de Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG) was met inspirerende presentaties en interessante gesprekken een succes! Deze donderdagmiddag stonden supply chain en SAP centraal waarbij thema’s als duurzaamheid, asset management, digital twins en data governance onder de loep werden genomen. Ook DDC was aanwezig met een stand en collega Jan Huijgers presenteerde zijn perspectief op Integraal Data & Informatie Governance. We delen graag onze hoogtepunten van deze dag: 1. Keynote: Mark Kroes van Vitens – People before Process De keynotespeaker van het evenement was Mark Kroes. Hij deelde zijn ervaring met en visie over het belang van de mens bij veranderingen binnen organisaties. Alles begint met mensen. Het is daarom ook belangrijk om eerst te weten wat ‘we’ doen, waarom ‘we’ dit doen en waarom ‘we’ het op deze manier doen. Wanneer je dit weet, kan je verbeteren. Mark sluit zich aan bij de 'Lean' gedachte, waarin ketens en samenwerken centraal staan. Zijn visie sluit aan bij onze (DDC) gedachten, we zien het belang van de menselijke rol binnen ons vakgebied en binnen het succesvol uitvoeren van veranderingen. 2. Jan Huijgers – Integraal Data & Informatie Governance Foto Jan.jpg Onze eigen Jan Huijgers dook tijdens zijn presentatie in de wereld van Data & Informatie Governance. Hij bracht met zijn perspectief data governance naar een next level: informatie governance. Het belang hiervan werd benadrukt, want ‘we’ geven steeds meer uit handen, maar blijven eigenaar en eindverantwoordelijke van data en willen in controle blijven. Hiervoor heb je inzicht nodig: wat wordt waarvoor gebruikt en door wie. DDC heeft hier de oplossing voor: Indigo. Jan laat hiermee zien dat governance complex is, maar niet moeilijk. Meer Data Governance 3. Dimensys & InMotion – De Digital Twin van een racing team Samen met de studenten van InMotion heeft Dimensys hun samenwerking om het productieproces van snellaadtechnologieën en next-generation accupakketten te verbeteren mooi weergegeven. Met een interessante presentatie en een interactieve stand, met een racesimulatie en de auto zelf, trokken zij de aandacht. Om het productieproces te verbeteren bouwden zij een uitgebreide Digital Twin (virtuele digitale tweeling) waarbij zij eerst van een virtueel product naar een virtuele productie gaan voordat zij van de echte productie naar het echte product gaan. Hierdoor kan je sneller en flexibeler een product ontwikkelen en dit is cruciaal in een omgeving die steeds sneller verandert. 4. Enexis – SAP R3/S4 transition from business management perspective De afdeling Supply Chain Management van Enexis heeft vorig jaar de overstap gemaakt van SAP R/3 naar SAP S/4HANA. Ze bespraken het waarom, wat en hoe. Wat er goed ging, maar ook wat de leerpunten waren. Zo kwamen zij er tijdens de migratie achter hoe belangrijk de volgorde van werkwijze is. De afdeling nam projecten samen en wilde dit in één keer migreren, maar door dit stap voor stap te doen, kunnen mogelijke issues eerder worden herkend en worden voorkomen. Dit is ook iets waar wij als DDC voor pleiten. Wij ondersteunen organisaties graag met deze migratie. Het was interessant om via deze presentatie een kijkje te krijgen in het verloop van het project. Meer SAP S/4HANA 5. SAP – Supply chain in the data sphere Tijdens deze sessie werden de nieuwe ontwikkelingen binnen SAP besproken. Er werd een uitgebreide rondleiding gegeven door 'SAP Value Analytics', een combinatie van SAP Analytics Cloud (SAC), SAP Datasphere en vooraf gedefinieerde Business Content (de huidige focus op Supply Chain). SAP Datasphere werd op 8 maart gelanceerd en werd hier geïntroduceerd. Het is de volgende generatie van SAP Data Warehouse Cloud en een uitgebreide dataservice waarmee elke dataprofessional naadloos en schaalbaar toegang kan bieden tot bedrijf kritische gegevens. Meer SAP Meer VNSG

Tip: Better Together - from design to maintenance

23 mei 2023
Na een succesvolle editie in 2022 is Better Together van de VNSG dit jaar terug en DDC is erbij! Op donderdag 1 juni 2023 zoomt het evenement in op de Supply Chain en alle processen die nodig zijn bij de productie van producten en processen. Ofwel: van ontwerp tot onderhoud. Dit jaar maken wij deel uit van de programmering. We zijn niet alleen aanwezig met een stand in de algemene ruimte, maar DDC’er Jan Huijgers zal ook om 15.55 uur spreken over Integraal Data & Informatie Governance. Erg interessant, ook voor niet IT’ers. Bekijk hier het programma. Onze specialisten op het gebied van SAP, Qlik, Mendix en Informatie & Data Governance ontvangen je graag bij onze stand. We kijken uit naar een inspirerende middag. Governance is complex, maar niet moeilijk. Het evenement Donderdag 1 juni 12.00 – 18.30 uur Conference Center High Tech Campus The Strip, High Tech Campus Eindhoven 1B 5656 AE EINDHOVEN Goed om te weten: dit is een gratis evenement voor alle medewerkers van bedrijven die lid zijn van de VNSG. Het is eenmalig mogelijk om deel te nemen zonder lid te zijn. Ben je geïnteresseerd in dit evenement, maar ben je (nog) geen lid van de VNSG? Laat het de organisatie weten door een e-mail te sturen naar: bettertogether@vnsg.nl.

Van Chemicus naar Data Consultant

8 maart 2023
“De connectie tussen data vinden; het is één grote puzzel en ik puzzel graag.” - Femke van Gemert Data consultant Femke sloot zich in oktober aan bij het DDC-team. Hiervoor had zij haar opleiding Chemie op Avans afgerond. Dit bleek toch niet goed bij haar te passen en ze maakte de switch naar consultancy. We zijn ontzettend blij met Femke als BI’er. Ze leert snel en werkt momenteel voor klanten zoals Van Happen Containers en VersLokaal powered by FoodFocus. Het is een stap om deze ommezwaai te maken en in een nieuwe wereld te duiken. Benieuwd waarom Femke bij DDC is gaan werken en waarom dit zoveel beter bij haar past? We gingen in gesprek: Kan je wat meer vertellen over jouw keuze voor de datawereld? “Tijdens stages in het laatste jaar van mijn studie ben ik erachter gekomen dat ‘op het lab staan’ niet bij mij past. Hierdoor ben ik na mijn studie gaan kijken naar andere mogelijkheden. Ik heb in totaal bij drie verschillende bedrijven meegelopen om te kijken binnen welk vakgebied ik graag aan de slag zou gaan. Ik vond data-analyse direct erg interessant. De volgende stap was het vinden van een leuk passend bedrijf waar ik met data nieuwe inzichten kan bieden. Mijn vader kent DDC’er Hans van Alem en via hem werd ik enthousiast over DDC.” Waarom vond je data-analyse zo interessant? “Ik wilde vooral graag met cijfers werken. De connectie tussen data vinden; het is één grote puzzel en ik puzzel graag. Tijdens het meelopen vond ik het mooi om te zien hoe de gedachtegang van een data-analist werkt. Er komen veel stappen bij kijken om de puzzel op te lossen. Dat heb ik de afgelopen tijd als consultant ook gemerkt.” Hoe bevalt het werken als consultant tot nu toe? “Het past veel beter bij mij dan chemie. Zo liep ik bijvoorbeeld stage als organisch chemicus. Dit zag ik mijzelf geen jaren doen. In de afgelopen vier maanden heb ik ervaren dat data consultancy wel heel goed bij mijn wensen aansluit. Ik puzzel dus graag en zie veel groeimogelijkheden. Het is zo leuk en interessant dat de tijd voorbijvliegt! Het puzzelen vind ik ook nog steeds het leukste aan mijn werk. Bijvoorbeeld bij Van Happen Containers, hier heb ik dataconnecties vervangen van Excelbestanden naar een SQL-database. De data wordt nu automatisch geladen. Een mooi resultaat, maar wel een uitdaging om het op te lossen, want alles is aan elkaar gekoppeld.” Kan je ook iets meer vertellen over het opleidingstraject waarmee je in oktober bent begonnen? “Ik begon met een intensief traject en leerde snel veel over Qlik. Daarbij heb ik veel opgestoken van mede DDC’ers. Na dit traject kon ik samen met ervaren BI’er Martin Wigchert aan de slag bij VersLokaal en hierdoor leerde ik nog het allermeest. Bij Van Happen Containers ben ik betrokken bij de front-end ontwikkeling. Samen met collega Roel van de Ven pas ik dashboards aan naar de wensen van de organisatie. Bovendien controleer ik met Qlik de data uit Mendix en Navision. Daarnaast maak ik voor DDC’s oplossing ICM (Internal Control Monitor) de dashboards. Hier ontwikkel ik samen met Martin rapporten om fouten uit data te halen, bijvoorbeeld dubbele facturen, crediteuren, debiteuren, etc.. Voor deze rapporten maken we ook gebruik van Write!. Geen dag is hetzelfde en er ligt altijd een mooie uitdaging voor me klaar. Verder verwacht ik dat ik mijzelf dit jaar nog verder ontwikkel op het gebied van back-end en dit ook meer ga toepassen bij klanten.” Hoe zou je de cultuur bij DDC omschrijven? “Omdat DDC een relatief klein bedrijf is, ken je iedereen en iedereen staat meteen voor je klaar. Je leert veel van elkaar. Het is een platte organisatie en ieders mening telt. Ik voelde mij al snel niet ‘de nieuwe collega’ binnen de organisatie. Het is ook fijn dat er regelmatig gezellige momenten worden gepland, bijvoorbeeld etentjes en borrels. Zo leer je elkaar snel beter kennen.” Heb je nog advies voor iemand die interesse heeft om over te stappen naar de datawereld? “Ik ben erg blij dat ik nu zo goed op mijn plek zit en dat ik de switch heb gemaakt. Zit je in hetzelfde schuitje? Heb je interesse in data, maar weet je niet hoe je moet overstappen? Ook zonder een aansluitende opleiding, kan je bij DDC terecht. Het is veel belangrijker dat je analytisch bent en procesmatig kan denken. Je kan jezelf binnen de organisatie ontwikkelen op je eigen tempo en je krijgt prettige ondersteuning van ervaren collega’s. DDC maakt het makkelijk voor je en helpt je bij het nemen van de stap richting data.” Meer over ons: ddcgroup.com/over-ons Werken bij: ddcgroup.com/vacatures

Data & Informatie Trends 2023

18 januari 2023
Net als vorig jaar zetten we weer graag alle ontwikkelingen binnen onze datawereld op een rij. Samen met onze DDC-collega’s hebben we gekeken naar het afgelopen jaar en naar wat je volgend jaar kan verwachten. Met deze Next Level Insights haal je alles uit je data. We leven momenteel in een constante staat van crisis, van corona tot energie tekort en van oorlog tot inflatie. Dit leidt ertoe dat het steeds belangrijker wordt om snel veranderingen door te kunnen voeren. Informatie gedreven handelen is daarom nog nooit zo cruciaal geweest. Dit zien we terug in de trends voor komend jaar. Sneller en efficiënter inzicht verkrijgen staat centraal en het feit dat er een schaarste is aan IT’ers, maakt dit niet makkelijker. Veel trends van vorig jaar zijn ook in 2023 weer belangrijk. De verschuiving naar standaardisatie van ERP’s en de toename van agile way of working blijven relevant. Dit geldt ook voor SAAS, al kunnen we dit bijna geen trend meer noemen, SAAS is voor veel bedrijven de norm geworden. Hiernaast zien we meer ontwikkelingen die we graag met je delen: IT Jobs.png 1. Waar zijn alle IT’ers? Wellicht is het herkenbaar: iedereen lijkt op zoek naar nieuwe talenten. Er is een groot tekort dat alleen maar lijkt toe te nemen (Bron: CBS) Na een dip tijdens de coronacrisis heeft de stijging zich herpakt en is de vraag nog nooit zo groot geweest. Hierdoor is het belangrijker dan ooit om de juiste kennis binnen te halen, vast te houden en te verspreiden, bijvoorbeeld aan de hand van kennissessies. 2. Van high naar low-code Organisaties vinden massaal de weg naar Rapid Application Development (RAD) (Low/no-code). Het zal vaker terugkomen in dit artikel: alles moet efficiënter, en met een RAD-platform (bijvoorbeeld Mendix) kan je snel en effectief een informatiesysteem inrichten. Ook zien we dat de keuze voor standaard ERP software de behoefte om snel aanvullende functies te realiseren vergroot. Volgens IDC zal dit jaar 60% van de nieuwe applicaties ontwikkeld worden met low/no-code, dit was 30% in 2021 (Bron: Qlik). Naast deze groeiende vraag naar RAD, is specifiek het platform Mendix enorm populair. Na de overname van Mendix door Siemens zien we een toenemende groei en hogere positie van Mendix binnen de RAD-markt. 3. Aandacht voor change management Parallel aan de groei van RAD zien we ook een toename van change management op processen: hoe kan het beter, eenvoudiger en sneller, en hoe leiden we dit in goede banen? Deze trend gaat hand-in-hand met informatie gedreven handelen. Veranderingen binnen een organisatie en het efficiënter maken van processen worden bepaald, uitgevoerd en geanalyseerd op basis van data. Daarbij is er geen tijd meer om nieuwe situaties langzaam te integreren. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat medewerkers weten wat veranderingen voor hen gaan betekenen en nog belangrijker dat zij dit proces mee kunnen ondersteunen. Dit creëert draagvlak. Door medewerkers te betrekken, blijven ze gemotiveerd en wordt er efficiënter gewerkt. Duidelijk uitgelegde en gedocumenteerde regels en processen zijn daarbij het sleutelwoord. Met andere woorden: een goede informatie- en data governance is een must (zie volgende trend). Door gebruik te maken van informatie creëer je Next Level Insights en voorkom je verrassingen. DEF - klein.png 4. Next level governance Met de groei van IT-landschappen en de inherente en explosieve toename van data is het verkrijgen en behouden van kwalitatieve en juiste data een zichtbare uitdaging. Welke data gebruik ik om welke besluiten te nemen en om de organisatie aan te sturen? Waar komt deze data vandaan en hoe is de informatie tot stand gekomen? Wie is waar verantwoordelijk voor? Deze vraagstukken staan misschien al een aantal jaar op de agenda bij bedrijven, maar door de toenemende complexiteit van het informatielandschap en de snel veranderende data en daarnaast de verscherping van wereldwijde richtlijnen (AVG/SOX), neemt het belang om dit goed te moeten doen alleen maar toe. We geloven dat deze trend noodzakelijk is en de komende jaren veel aandacht zal krijgen. Next level data en informatie(governance) zal bijdragen aan een informatie gedreven organisatie; een mooi doel voor 2023. 5. Inzicht en kostenbeheersing Het belang van budgettering en forecasting groeit gestaag. Zeker door de huidige situatie in Europa en de inflatie binnen ons land, groeit de interesse voor real-time inzicht in informatie en een forecast naar de toekomst die hier naadloos op aansluit. De huidige ontwikkelingen kunnen er namelijk voor zorgen dat budget onder druk komt en dat kan ertoe leiden dat je voorzichtiger of zelfs onjuiste beslissingen neemt. Onze tools Jedox en Write! kunnen je daarbij helpen en je met het juiste inzicht meer zekerheid voor de toekomst bieden. Kijk voor meer specifieke FP&A trends hier.
Lees meer nieuws in ons archief.
Archief