DDCgroup Logo

Relatics.Information is yours

Relatics is een systeem dat is ontwikkeld door een gelijknamig Nederlands bedrijf en wordt vooral gebruikt voor Systems Engineering: een methode om eisen van projecten in de bouw- en infrastructuursector vast te leggen.

Relatics biedt de mogelijkheid om eenvoudig het datamodel vast te leggen en van daaruit schermen te definiëren. Overzichten en detailschermen zijn op deze manier in korte tijd te realiseren en blijven ook na oplevering snel aanpasbaar. Bovendien biedt Relatics allerlei standaard functies voor bijvoorbeeld import/export, sortering & filtering, koppeling met Active Directory & Sharepoint en flexibele rapportages.

relatics logo

Het voordeel van een standaard framework is direct ook het nadeel: soms wil je het net iets anders dan standaard wordt geboden. Of je mist functionaliteit. Juist op dat vlak onderscheidt DDC zich van andere Relatics partners: onze kennis van software ontwikkeling stelt ons in staat om Relatics uit te breiden met extra of verbeterde functies.

Deze informatie is met name bedoeld voor organisaties die Relatics al gebruiken. Mocht je op zoek zijn naar een platform waarmee snel en flexibel een informatiesysteem kan worden ingericht en zit je niet in de bouw- en infrastructuursector, dan wijzen we je graag op meer moderne RAD platforms zoals Mendix en Betty Blocks

Grafieken op maat

Grafieken op maat.

De standaard grafieken die Relatics ondersteunt zijn beperkt. Functioneel bereik je meestal wel het doel, maar visueel kan het mooier. En juist de grafieken in een toepassing (bijvoorbeeld op een dashboard) bepalen voor een belangrijk deel de indruk van een eindgebruiker.

Door gebruik van Javascript in combinatie met webservices zijn wij in staat om vrijwel alle grafieken, charts en dials in Relatics te koppelen aan data uit de database. De grafieken worden onderdeel van de standaard Relatics-pagina waardoor beheer van onder meer rechten verloopt als normaal.

Offline werken.

Relatics is per definitie een online oplossing (SAAS, in the cloud). Een groot pluspunt want daarom centraal te beheren en te gebruiken op allerlei devices. Ook mobiele devices als smartphones en tablet. Maar niet overal is de data ontvangst optimaal. In kelders of afgelegen gebieden is de toegang tot Relatics helaas langzaam of helemaal niet mogelijk.

DDC heeft hiervoor een oplossing ontwikkeld waarbij relevante data kan worden opgehaald uit Relatics, waarna deze lokaal (op tablet of smartphone) beschikbaar is en gebruikt kan worden.

Een goed voorbeeld hiervan is het uitvoeren van kwaliteitscontroles. Vanuit de lokale database op het device worden de locaties, ruimtes en elementen getoond en kan worden ingevoerd wat de uitslag van de inspectie is. Na afronding van de inspectie kunnen vervolgens de bevindingen heel snel en simpel worden geüpload naar Relatics. Dat kan zodra de inspecteur buiten is (met 4G ontvangst) of later wanneer hij op kantoor is (via Wifi).

Maps integratie en GEO mapping.

Door Google Maps elementen of geografische kaarten te integreren in Relatics, kunnen we de informatie uit de database tonen op een kaart. Het is zelfs mogelijk te interacteren met deze kaarten. Zo kan bij een mouse-over informatie worden getoond over het object dat wordt getoond, inclusief de mogelijkheid om door te klikken naar de betreffende detailpagina in Relatics.

Maps integratie en GEO mapping

Notificaties via e-mail.

Het is in Relatics eenvoudig mogelijk om een (persoonlijk) overzicht van belangrijke openstaande taken te tonen op de homepage van een gebruiker. Maar niet alle gebruikers loggen regelmatig in. Zij zien de notificaties dan dus niet.

Een RSS-feed kan een oplossing zijn voor algemene mededelingen, maar niet voor persoonlijke notificaties. Daarom ontwikkelden wij eveneens een externe module dat het mogelijk maakt om op basis van informatie in Relatics persoonlijke e-mail notificaties te versturen. De tekst is aanpasbaar per type bericht, kan informatie over het betreffende item bevatten en een hyperlink naar de juiste pagina in Relatics.

We hebben deze oplossing, waarbij de mogelijkheden eindeloos zijn, bij diverse klanten toegepast voor onder meer notificaties over:

  • Goedkeuring van gespreksverslagen
  • Persoonlijke acties die een deadline naderen
  • Gebruikersaccounts die verlopen
  • Inkomende facturen die goedgekeurd moeten worden
  • Klachten of vragen die op een antwoord wachten
Achtergrondtaken

Achtergrondtaken.

Het is mogelijk om achtergrondtaken te definiëren die informatie uit Relatics ophalen, deze bewerken en dan de resultaten terugplaatsen in de Relatics database. Bijvoorbeeld:

  • Ingewikkelde scoreberekeningen
  • Berekening van dashboardinformatie of informatie voor grafieken
  • Statuswijzigingen die elke nacht moeten plaatsvinden
  • Verzending van E-mail reminders

Dit alles kan op vooraf bepaalde momenten automatisch worden gestart zonder dat handmatige acties nodig zijn. Juist in het geval van taken met een lange uitvoertijd is het handig dit op deze manier in te richten, zodat de eindgebruiker niet hoeft te wachten op de afronding.

De resultaten van de achtergrondtaken worden vastgelegd in Relatics, waardoor een beheerder zicht houdt op de activiteit en actie kan ondernemen als onverwachte situaties optreden.

Performance verbetering en feedback over status.

Sommige taken in Relatics kunnen worden geautomatiseerd middels javascript en webservices. Met een druk op de knop worden bijvoorbeeld statussen gezet of vinden berekeningen (scores) plaats. Bij grote hoeveelheden data of complexe berekeningen, kan het even duren voordat het proces is afgerond. De gebruiker ziet niet wat er gebeurt en hoe ver het proces is. In sommige gevallen geeft de browser zelfs een time-out.

Wij passen een techniek toe waarbij het proces op de achtergrond draait terwijl de browser responsive blijft. Het achtergrondproces kan zelfs communiceren met de browser zodat feedback kan worden gegeven over de voortgang (bijvoorbeeld: 30% gereed). Indien wordt gewerkt met een multi-core processor, kan de activiteit zelfs worden verdeeld over de processorkernen waardoor een aanzienlijke performance winst wordt behaald.

Meer weten?

Neem dan nu contact op met Maurice

Of laat je emailadres achter, dan nemen wij contact met jou op.

Contact
Maurice Gelden
Maurice Gelden
Consultant
Hans Giesbers
Hans Giesbers
Relatiemanager
+31 (0)6 20 488531