Maak Qlik data beschikbaar

Logo van Qlik Data Extractor

DDC is al jarenlang partner van Qlik. We passen Qlik (View en Sense) toe bij onze klanten om inzicht te bieden in informatie. Met Qlik is het mogelijk om eenvoudig data uit diverse bronnen te verzamelen, en deze op een interactieve manier inzichtelijk te maken waarbij de gebruiker kan grasduinen door de data door het associatieve karakter van Qlik.

In sommige gevallen zou je de data die in Qlik beschikbaar is op een andere manier willen gebruiken:

  • Omdat je een andere weergave wilt dan Qlik kan bieden. Een bijzonder design bijvoorbeeld;
  • In een andere applicatie. Waarom ingewikkelde interfaces maken tussen de databronnen en een applicatie, als alle data al centraal in Qlik beschikbaar is?
  • Als er geen behoefte is aan de mogelijkheden van de Qlik dashboards, maar je juist op een eenvoudige manier de data aan een grote groep gebruikers ter beschikking wilt stellen.

Voor die situaties ontwikkelden wij de Qlik Data Extractor: een applicatie waarmee je als beheerder bepaalt welke data uit Qlik aan andere applicaties ter beschikking wordt gesteld. Vervolgens is deze informatie via eenvoudig te gebruiken rest-interfaces op te vragen.

Op deze manier hebben we bijvoorbeeld mooie dashboards gebouwd, en is de data eenvoudig beschikbaar in maatwerk-applicaties en Mendix en Betty Blocks. En het mooie is: alle tools gebruiken dezelfde data. Een Single source of Truth.

Visuele uitleg van Qlik Data Extractor

Meer weten? We geven graag een keer een demonstratie.