DDCgroup Logo

Programma- en projectmanagement.

Projectmanagement gaat over het beheersen van (grote) projecten, inclusief de hierbij behorende business case en binnen de gestelde kaders voor kwaliteit, scope, tijd en budget.

Projectmanagement.

Het beheersen van projectrisico’s is een belangrijk aspect van projectmanagement. Het is belangrijk bij ieder project de www-vragen (wat wil ik bereiken, wat ga ik hiervoor doen en wat gaat het kosten?) heel concreet te beantwoorden, de realisatie aan de hand van voortgangsrapportages te bewaken en waar nodig daadkrachtig bij te sturen.

Hierbij mogen projectmanagement methodieken niet dogmatisch toegepast worden, maar vooral gericht te zijn op beheersing van de projectmanagement aspecten. Naast kennis en vooral jarenlange praktijkervaring van de in te zetten projectmanagement-experts is het van belang dat de voortgangsbewaking en bijsturing worden ingeregeld en dat deze gebaseerd zijn op feiten en concrete en actuele realisatiedata. Bekende valkuilen voor projectmanagement zijn het niet concreet kunnen beantwoorden van de www-vragen en sturing op basis van onjuiste en/of incomplete feiten en data.

Programmamanagement.

Programmamanagement richt zich op de realisatie van strategische en hiermee lange termijn doelen, zoals verbeteringen van processen, organisatie en/of informatie. Hoe bewaak je dat uiteindelijk de geformuleerde lange termijn doelen worden gerealiseerd, rekening houdend met een steeds veranderende context? Vaak zijn bij programmamanagement meerdere organisaties/organisatieonderdelen betrokken. Hoe kun je deze organisatorische complexiteit managen en hoe kun je de verschillende stakeholders en organisaties/organisatieonderdelen bij het programma betrekken en betrokken houden om een gedragen en succesvol resultaat te bereiken?

Ook bij programmamanagement geldt dat het succes of falen grotendeels bepaald wordt door de uitwerking van en sturing op concrete doelen en business cases. Hierbij is het zaak dat de onderkende projecten als onderdeel van het programma concreet dienen bij te dragen aan de strategische programmadoelen en dat hier continu op wordt getoetst. Naast de inrichting van de voortgangsrapportage en bijsturing, wederom gebaseerd op feiten en actuele realisatiedata, is het betrekken van de stakeholders in het programma en de inrichting van de aansturing (governance) doorslaggevend voor succes.

Ervaring.

Onze consultants hebben ruime ervaring in programma- en projectmanagement en in het toetsen van de kwaliteit daarvan. Daarnaast kunnen wij helpen om het management van lopende projecten en programma’s te verbeteren, onder meer door het inrichten van een betrouwbaar dashboard en het zo nodig verbeteren van de gehanteerde projectmanagement tools.

Meer weten?

Neem dan nu contact op met Hans

Of laat je emailadres achter, dan nemen wij contact met jou op.

Contact
Hans Giesbers
Hans Giesbers
Relatiemanager
+31 (0)6 20 488531