DDCgroup Logo

Privacyverklaring.

DDCgroup - Consulting | Data solutions, gevestigd in Crown Business Center aan Ericssonstraat 2 5121 ML Rijen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij wensen goed om te gaan met de privacy van onze klanten. Als we in ons contact met jou gebruik maken van jouw persoonsgegevens, gaan we daarmee zorgvuldig om. Wij behandelen deze in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we van jou verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat jouw rechten zijn.

Contactgegevens:
www.ddcgroup.com
Crown Business Center Ericssonstraat 2 5121 ML Rijen
+31 (0)161 747 828

Welke persoonsgegevens verwerkt DDC?

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over jouw surfgedrag op onze website

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die DDC verwerkt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ddcgroup.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Wat doet DDC met jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief wanneer je zelf je gegevens aan ons hebt verstrekt.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Analyseren van jouw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang bewaart DDC jouw gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: wanneer er na twee jaar geen contact is geweest tussen DDC en de desbetreffende persoon, zullen wij de contactgegevens verwijderen.

Hoe kan ik mij afmelden voor de informatie e-mails?

De informatie over diensten of producten willen wij je alleen aanbieden als je daar prijs op stelt. Je kan je ook op elk moment weer afmelden, via de afmeldlink onder onze e-mails en via een e-mail aan ons: info@ddcgroup.com .

Bestaat er een klantprofiel van mij?

Alleen de bovenstaande gegevens worden opgeslagen voor bovenstaande doelen. De door u aangeleverde gegevens kunnen gecombineerd worden met uw gedrag betreffende de website en contactmomenten. Dit doen wij om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan je te kunnen aanbieden.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

Wij verstrekken geen informatie aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Kunnen mijn gegevens aangepast worden?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ddcgroup.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ddcgroup.com .