DDCgroup Logo

Made by DDC.

Veel bedrijven vragen om dezelfde oplossingen. Niet vreemd, want er zijn veel processen die niet tot de competitive edge worden gerekend, maar die wel in grote mate gelijk zijn (zoals bijvoorbeeld finance). Daar passen standaard oplossingen om processen te verbeteren, versnellen of inzichtelijker te maken prima in. Deze door DDC ontwikkelde oplossingen zijn flexibel opgezet zodat er op essentiële punten keuzes gemaakt kunnen worden om zo goed aan te sluiten op de specifieke processen van de organisatie (made-to-measure).

DDC onderzoekt continu welke mogelijkheden aanwezig zijn om standaard oplossingen te ontwikkelen die van toegevoegde waarde zijn voor meerdere klanten. Daardoor wordt niet voor iedere klant opnieuw het wiel uitgevonden. Bovendien profiteren klanten van de doorontwikkeling van oplossingen op basis van ervaring die we elders opdoen. Momenteel biedt DDC de volgende gestandaardiseerde oplossingen:

> Indigo
> Internal Control Monitor
> TurnAround Management
> A3M - Asset Management
> Uren Boeken
> Qlik Data Extractor
> SAP S/4HANA Migratie

INDIGO.

Veel bedrijven hebben een complex applicatie en rapportage landschap om hun business processen end-to-end te ondersteunen. Tegelijkertijd worden de informatie requirements steeds belangrijker vanuit relevantie, compliancy, consistentie, compleetheid en accuratie perspectief.

INDIGO is een software applicatie die Informatie & Data Governance inzichtelijk maakt en de organisatie grip geeft op de informatiebehoefte en het informatielandschap. De INDIGO oplossing is meer dan een tool - het omvat ook een methodiek die is opgebouwd en samengesteld op basis van jarenlange ervaring met business & informatieanalyse, informatie & data governance, data modellering, data migraties en master data management.

Jan Huijgers
Jan Huijgers
Consultant
+31 (0)6 55156801
Hans Giesbers
Hans Giesbers
Relatiemanager
+31 (0)6 20 488531

Internal Control Monitor.

DDC heeft vele jaren ervaring met interne controles gebundeld in de Interne Control Monitor (ICM). Deze bevat een set van kant-en-klare controle oplossingen van essentiële financiële controles die op organisatie & transactie niveau ingezet kunnen worden. Klanten kunnen direct gebruik maken van een bewezen standaard oplossing. Daardoor kunnen we snel van start en wordt zowel veel tijd als geld bespaard.

ICM legt de feiten vast via financiële controle rapportages. Denk daarbij o.a. aan het opsporen van fouten in betalingen, nauwkeurigheid van het voorraadbeheer en het in beeld brengen van mogelijke fraude. Het opzetten van interne controleprocedures is een eerste stap tegen fraude en verduistering binnen een bedrijf. Maar ook andere belangrijke gebieden als AVG en SOXLY compliances.

Hans Giesbers
Hans Giesbers
Relatiemanager
+31 (0)6 20 488531
Harry Hol
Harry Hol
Consultant
+31 (0)6 42773583

TurnAround Management.

Grote chemische plants en olieraffinaderijen hebben maintenance stops (Turnarounds) waarbij grote delen of de gehele plant wordt stilgelegd voor groot onderhoud, investeringen, uitbreidingen en meer. DDC heeft een suite van software oplossingen ontwikkeld om een turnaround te ondersteunen. Deze bevat de volgende onderdelen:

  • Extra Work Requests (ondersteunen van goedkeuring voor extra werkzaamheden)
  • Overtime (registratie en goedkeuring van overuren)
  • Waiting hours (registratie en goedkeuring van wachturen)
  • Worked Hours / Tijdregistratie (koppelen van werkzaamheden aan uren on site, waardoor inzicht wordt gekregen in de werkelijk gewerkte uren op specifieke taken)
  • Final Estimated Costs (op reguliere basis maken van een inschatting van de totale kosten van de turnaround)
  • Turnaround dashboard (management inzichten over uren, voortgang en kosten van de turnaround) De oplossing bestaat uit diverse modules die los van elkaar, maar ook als geïntegreerd geheel kunnen worden geïmplementeerd. Bovendien zijn we in staat om de oplossingen aan te passen aan de behoefte van de organisatie.
Hans Giesbers
Hans Giesbers
Relatiemanager
+31 (0)6 20 488531

A3M - Asset Management.

Onder een continue druk van een beperkt en steeds afnemend budget opereren, herkenbaar? De huidige kenmerken, zoals budget- en personeelstekort, en de invloed van strategische ontwikkelingen, zoals duurzaamheid, zorgen ervoor dat het een uitdaging is om als onderhoudsbedrijf de gewenste performance leveren in een omgeving die steeds aan het veranderen is.

De kunst blijft om de beschikbaarheid en veiligheid van de assets (= performance onderhoudsbedrijf) tegen zo laag mogelijke kosten te borgen en hierbij de voorkomende gebruiks- en onderhoudsrisico’s te beheersen. Om grip te krijgen op de situatie is het belangrijk om de onderhoudsprestatie te meten en te sturen op een betere balans tussen performance, kosten en risico’s.

Gezien alle ontwikkelingen binnen het asset management is het dus zeker een uitdaging om alle ballen hoog te houden en tegelijkertijd de gewenste performance te leveren en veranderingen uit te voeren die daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren. DDC heeft een oplossing ontwikkeld om dit te bewerkstelligen: van inzicht via overzicht naar sturing.

Bis Bhola
Bis Bhola
+31 (06) 10386901

Uren Boeken.

Uren registratie software is waarschijnlijk één van de minst favoriete software tools. Je bent klaar voor het weekend, maar moet nog even snel je uren boeken. En dat duurt altijd langer dan je wilt. De meeste tools zijn zo universeel toepasbaar, dat er allerlei onnodige features in zitten die het voor de gebruiker niet eenvoudiger maken. Bovendien is veel van dergelijke software duidelijk niet ontworpen met gebruiksvriendelijkheid als uitgangspunt.

Ook binnen DDC hebben wij deze frustratie ervaren. We hebben de afgelopen jaren diverse standaard tools gebruikt, maar bij geen enkele tool waren we echt enthousiast over het gebruik ervan. En wat doe je dan, als je beschikt over “top of the bill” ontwerpers en ontwikkelaars? Juist, zelf de perfecte tool bouwen.

Onze tool blinkt uit in gebruiksgemak. Uiteraard geschikt voor registratie van uren door medewerkers die (op kantoor) op projecten boeken, maar er is ook een versie speciaal voor gebruik in productiebedrijven. Bij die versie gebruiken de medewerkers een NFC tag in combinatie met rugged tablet die in de fabriek staan opgesteld.

Maurice Gelden
Maurice Gelden
Consultant
Hans Giesbers
Hans Giesbers
Relatiemanager
+31 (0)6 20 488531

Qlik Data Extractor.

DDC is al sinds 2010 partner van Qlik. We passen Qlik en al zijn producten toe bij onze klanten om inzicht te bieden in informatie. Met Qlik is het mogelijk om eenvoudig data uit diverse bronnen te verzamelen en deze op een interactieve manier inzichtelijk te maken. Hierbij kan de gebruiker tevens grasduinen door de data door het associatieve karakter van Qlik.

In sommige gevallen zou je de data die in Qlik beschikbaar is ook op een andere manier willen gebruiken. Voor die situaties ontwikkelden wij de Qlik Data Extractor: een applicatie waarmee je als beheerder bepaalt welke data uit Qlik’s associatieve ster-model aan andere applicaties ter beschikking wordt gesteld. Vervolgens is deze informatie via eenvoudig te gebruiken rest-interfaces op te vragen.

Maurice Gelden
Maurice Gelden
Consultant
Hans Giesbers
Hans Giesbers
Relatiemanager
+31 (0)6 20 488531

Sap S/4HANA Migratie.

SAP ECC R/3 maakt plaats voor zijn opvolger SAP S/4HANA. Tot en met 2025 wordt de oude versie nog ondersteunt (tegen extra kosten kan dit nog met drie jaar verlengd worden). Dit betekent dat alle bedrijven die SAP R/3 gebruiken de komende jaren moeten migreren naar S/4HANA. DDC heeft uitgebreide ervaring met SAP en denkt en helpt graag mee met deze migraties.

Advies: vanwege de verwachte drukte op de SAP-markt, om al deze migraties te ondersteunen, adviseren we om op korte termijn een plan te maken voor de migratie en de daarvoor benodigde capaciteit te reserveren.

Hans Giesbers
Hans Giesbers
Relatiemanager
+31 (0)6 20 488531