DDCgroup Logo

Kwaliteitsmanagement.

Kwaliteit geeft de mate aan waarin een product, dienst, proces of organisatie voldoet aan de hieraan gestelde of algemeen aanvaarde kwaliteitseisen, bijvoorbeeld deugdelijkheid, klanttevredenheid, verifieerbaarheid, transparantie & meer.

Focus op kwaliteit.

Kwaliteitsmanagement focust zich op het realiseren, bewaken, borgen en verbeteren van de afgesproken en/of de te verwachten kwaliteit. Kwaliteit begint al bij de ontwikkeling van een product of dienst of de opzet, inrichting of aanpassing van een proces of organisatie. Kwaliteit is prioriteit gedurende de hele levenscyclus: van ontwikkeling en acquisitie, tot ontwerp en realisatie van levering tot nazorg en afstoting. Het bewaken van kwaliteit (Quality Control) is een taak voor eenieder die betrokken bij een of meer van de deelprocessen uit de levensduur.

Kwaliteit focust zich op de 'fit for use’ en de kwaliteitscontrole hierop maakt integraal onderdeel uit van een solide inrichting van kwaliteitsmanagement (Quality Assurance). Quality Assurance legt de fundamenten voor een adequate Quality Control en bewaakt de uitvoering van de Quality Control door uitvoering van onafhankelijke interne en eventueel externe kwaliteitstoetsen en/of audits. Hiermee richt Quality Assurance zich niet alleen op 'fit for use' maar ook op 'the first time right' en op een continue kwaliteitsbewustzijn en kwaliteitsverbetering.

Kwaliteitsdenken.

De uitdaging bij kwaliteitsmanagement is niet de opzet van het kwaliteitssysteem, want hiervoor zijn standaarden beschikbaar, maar juist de implementatie ervan en hiermee het creëren van een cultuur van kwaliteitsdenken. Uitvoering van kwaliteitscontrole is daarmee onderdeel van het werk en dus niet naast het werk. Onafhankelijke kwaliteitscontroles (audits) zijn dan geen bedreiging maar juist een kans om de effectiviteit van het kwaliteitsmanagement onafhankelijk te laten bevestigen dan wel verbeteringen te vinden om de kwaliteit te vergroten.

DDC heeft een ruime ervaring met het opzetten van pragmatisch kwaliteitsmanagement passend bij het te leveren product of dienst en bij de organisatie; het is de kunst om het geheel niet omvangrijk en onnodig complex op te zetten en in te richten maar pragmatisch onderdeel te laten zijn van de lopende werkzaamheden. Onze ervaring is dat via Quality Assurance, toetsen en audits snel en blijvend de noodzakelijke en gewenste Quality Control kan worden ingericht of verbeterd en het kwaliteitsbewustzijn op alle niveaus in een organisatie een boost kan geven.

Meer weten?

Neem dan nu contact op met Hans

Of laat je emailadres achter, dan nemen wij contact met jou op.

Contact
Hans Giesbers
Hans Giesbers
Relatiemanager
+31 (0)6 20 488531