Van Happen Containers

Software ontwikkeling, Mendix, Business Intelligence

Case

Van Happen verhuurt containers en verwerkt het afval dat daarmee wordt ingeleverd. De tarieven zijn afhankelijk van het soort afval, dus elke container dient te worden gecontroleerd. En als de inhoud afwijkt van hetgeen vooraf is afgesproken, moet de factuur daarop worden aangepast. Dit was een tijdrovend proces, waarbij de medewerkers veel handmatige acties moesten uitvoeren (oa het maken en verwerken van foto’s).

Oplossing

DDC Deep Blue heeft Mendix ingezet om in enkele dagen een applicatie te ontwikkelen waarmee de afval-acceptant in enkele klikken kan aangeven of de container voldoet aan de afspraken, of dat er afwijkingen zijn geconstateerd. Ingeval van afwijkingen kunnen met de app direct foto’s worden gemaakt. Vervolgens wordt automatisch een overzicht gemaild aan de klant, en de factuurregels worden aangepast.

Resultaat

Op deze manier besparen de medewerkers dagelijks enorm veel tijd, waardoor ze veel meer containers kunnen controleren. Dit leidt tot meer inkomsten en een betere kwaliteit van de toekomstige afvalstromen (minder afwijkingen). De effecten van het nieuwe proces zijn direct zichtbaar, doordat DDC BI via Qlik Sense de gegevens inzichtelijk heeft gemaakt.
Na het succes van deze eerste toepassing, zijn we gestart met het verder optimaliseren van processen met Mendix en Qlik.

Maastricht UMC+

Software ontwikkeling, Betty Blocks

Case

Maastricht UMC+ is een academisch ziekenhuis dat sterk inzet op het opleiden van professionals. Door middel van een aanpak die binnen het Maastricht UMC+ klinisch redeneren wordt genoemd, krijgen zorgverleners inzicht in hun sterke kanten en de punten waarop men zich nog verder kan ontwikkelen. De aanpak bestaat uit een tweedaagse training bij de Maastricht UMC+ Academie en een langere periode van begeleid oefenen op de werkplek, om uiteindelijk structureel feedback te ontvangen op het professioneel handelen.
Ter ondersteuning van het klinisch redeneren proces was MUMC+ op zoek naar software waarin assessments kunnen worden afgenomen.

Oplossing

Na afweging van relevante aspecten hebben we gekozen voor gebruik van Betty Blocks voor realisatie van een oplossing.
In het ontwikkelde systeem kan MUMC+ de vragen van de assessments beheren, waarna medewerkers zelf-assessments kunnen uitvoeren. Artsen kunnen ook een assessment van een medewerker uitvoeren, waarna ze feedback geven aan de medewerker.
Een medewerker heeft op elk moment inzicht in de resultaten van de assessments, en kan zelf zijn aandachtspunten registreren en opvolgen om zo telkens te verbeteren.
Door gebruik van Betty Blocks als ontwikkelplatform was het mogelijk om deze oplossing op een agile manier in korte tijd te ontwikkelen in nauw overleg met de klant.

Resultaat

Door het assessment systeem is elke medewerker in staat om wanneer het hem/haar uitkomt te werken aan zelfreflectie en zichzelf zo continu te verbeteren.

Carinova

Software ontwikkeling, Betty Blocks

Case

Carinova is een zorgverlenende organisatie met zo’n 3.200 medewerkers. Kwaliteit van de dienstverlening is erg belangrijk, en om deze op peil te houden vinden er meerdere keren in een jaar audits plaats: het ene team doet een audit op de werkwijze en resultaten van een ander team. Voorbereiding, uitvoering en analyse van deze audits kost echter veel tijd. Carinova wilde dit proces verder automatiseren, en heeft DDC Deep Blue gevraagd om hiervoor een systeem te ontwikkelen.

Oplossing

Carinova heeft gekozen voor Betty Blocks als platform voor de oplossing. Daardoor waren we in staat om in korte tijd een flexibele oplossing te bouwen. Het systeem ondersteunt het hele proces rondom uitvoering van de audits: binnen een auditronde worden teams geselecteerd voor deelname aan de audit. Het systeem maakt vervolgens automatisch een indeling (wie doet de audit van wie) waarbij oa rekening wordt gehouden met reistijd en het soort activiteiten dat het team uitvoert. Elk team kan vervolgens online bepalen welke medewerkers de audit gaan uitvoeren, en deze personen kunnen zich online aanmelden voor een informatiebijeenkomst. Tijdens de audit worden vragen beantwoord, en het systeem rapporteert vervolgens over de resultaten van de audit aan alle betrokkenen.

Resultaat

Het hele team audit proces is door toepassing van dit systeem veel efficiënter geworden. Bovendien is de gebruiksvriendelijkheid voor de deelnemers aan de audit sterk verbeterd en hebben alle betrokken partijen optimaal inzicht in de resultaten en verbeterpunten. Dit komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede.

SMC Consultancy

Software ontwikkeling, Relatics

Case

SMC helpt grote bedrijven bij het vinden van de juiste leverancier voor schoonmaakdiensten. Dit traject start bij het uitvoeren van een aanbesteding, en omvat alle stappen tot en met het uitvoeren van kwaliteitscontroles. Ter ondersteuning van deze processen zocht SMC naar een informatieysteem.

Oplossing

DDC Deep Blue heeft een calculatie gemaakt voor maatwerk (Java) en voor realisatie op basis van het Relatics platform. Die laatste optie bleek een stuk voordeliger én flexibeler. In Relatics is een uitgebreid informatiesysteem ontwikkeld dat ondersteunt bij alle aspecten van het proces. Dit is aangevuld met achtergrondtaken (waarmee bijvoorbeeld ‘s nachts de scores worden berekend) en met een HTML front-end die off-line op tablets kan worden gebruikt voor uitvoering van de kwaliteitscontroles op locatie.

Resultaat

Het nieuwe systeem biedt mogelijkheden die voorheen niet denkbaar waren. Alle betrokken partijen (SMC, schoonmaakbedrijven en klanten) hebben op elk moment inzage in de voor hen relevante informatie. Het systeem voert alle complexe berekeningen automatisch uit, en publiceert de resultaten. Het ondersteunt in de communicatie tussen schoonmaakbedrijf en opdrachtgever.

Leadmark

Software ontwikkeling

Case

Leadmark helpt bedrijven bij het managen van veelal complexe en dynamische (out)sourcing contracten. Zij waren op zoek naar een oplossing voor online beheer van informatie en processen.

Oplossing

DDC Deep Blue ontwikkelde TRAC, een online systeem voor contractmanagement, registratie van financiële afspraken, beheer van besprekingen en acties, urenregistratie en nog diverse andere functies die bij grote bedrijven relevant zijn. KBC bank is één van de eerste gebruikers van TRAC.
Voor realisatie van TRAC hebben we het Relatics framework ingezet, aangevuld met enkele maatwerk componenten.

Resultaat

TRAC ondersteunt inmiddels vele aspecten van het outsourcing proces binnen grote bedrijven, waardoor processen veel efficiënter verlopen en en op elk moment inzage is in status en knelpunten.

JVD Direct

Software ontwikkeling

Case

JVD Direct services is een CV en loodgietersbedrijf. De monteurs rijden de hele dag door Amsterdam en omgeving voor service en onderhoud. Ze houden op papier bij welke activiteiten zijn verricht en welke materialen zijn gebruikt en leveren deze documenten aan het eind van de dag in op kantoor. Daar worden de facturen opgemaakt en verstuurd. Dat kost erg veel tijd. Aan Deep Blue werd gevraagd om een oplossing die dit proces efficiënter maakt.

Oplossing

Ter optimalisatie van de bedrijfsprocessen ontwikkelden we een applicatie die draait op de tablets van de monteurs waardoor zij eenvoudig klantgegevens kunnen opvragen en direct na afronding van een klus een digitale factuur kunnen aanmaken en versturen.
Deze oplossing is volledig op maat ontwikkeld in Java.

Resultaat

Medewerkers op kantoor hebben direct inzicht in de gegevens en kunnen rapportages uitdraaien. Gebruik van deze software levert een grote tijdsbesparing op en verkleint de kans op fouten.

Klasmann Deilmann

Software ontwikkeling

Case

Klasmann Deilmann is een grote producent van potgrond. Productie order planning gebeurde in SAP. Maar het was lastig om een goed overzicht te krijgen van de bezetting van de productielijnen, en om een order te verplaatsen moesten handmatig de start- eindtijden van orders worden ingevoerd. Er miste overzicht, en het plannen kostte veel tijd.

Oplossing

DDC ontwikkelde een web-applicatie die de relevante order informatie ophaalt uit SAP, en deze overzichtelijk weergeeft in een grafische weergave. Orders die alleen een leverdatum hebben, maar nog niet aan een productieslot zijn toegewezen kunnen eenvoudig naar de gewenste productielijn worden gesleept. Afhankelijk van de hoeveelheid en productiesnelheid zal de order meer of minder ruimte innemen. De planning wordt vervolgens teruggestuurd naar SAP.

Resultaat

Door het grafische overzicht is veel sneller en nauwkeuriger te plannen. Er kan meer worden geproduceerd op een dag, en er komen minder onvoorziene problemen voor. Het systeem kent de regels, en houdt bijvoorbeeld rekening met de samenhang tussen productielijnen en verpakkingslijnen. Dit voorkomt ongewenste situaties.

RET

Software ontwikkeling

Case

Monteurs van RET zijn dag en nacht onderweg voor onderhoud en reparaties aan infrastructuur en gebouwen. Het is van groot belang dat ze efficiënt worden aangestuurd, dat informatie over werkzaamheden goed wordt vastgelegd en dat ze de mogelijkheid hebben om eenvoudig nieuwe issues te melden.
RET gebruikt SAP voor het registreren van incidenten, taken en werkzaamheden. Maar deze informatie moet ook beschikbaar zijn voor de monteurs in het veld.

Oplossing

DDC ontwikkelde een Android app waarmee de monteurs direct toegang hebben tot alle voor hen relevante informatie. Ze kunnen opdrachten oppakken, terugmelden wat ze hebben gedaan, vervolg-meldingen aanmaken en uren registreren. Omdat de ontvangst op sommige plekken (metro tunnels) beperkt is, werkt de applicatie ook off-line waarbij een sync wordt uitgevoerd zodra het weer kan.

Resultaat

Door gebruik van de onderhouds app komt informatie veel efficiënter en sneller bij de monteurs, en kunnen real-time prioriteiten worden bepaald. Daardoor worden storingen sneller verholpen. Door de directe terugkoppeling (naar SAP) is er bovendien meer zicht op status en voortgang.

Conduent

Software ontwikkeling, Business Intelligence

Case

Conduent biedt onder andere call-center diensten aan klanten als KPN en Vodafone-Ziggo. IT speelt een grote rol bij de processen, en de interne IT afdeling krijgt meer verzoeken dan ze aankan. Er zijn volop mogelijkheden om processen efficiënter te laten verlopen of de kwaliteit te verbeteren maar maatwerk ontwikkeling duurt vaak te lang.

Oplossing

DDCgroup is ingeschakeld om toepassingen te ontwikkelen op het Mendix platform. In enkele brainstorm sessies zijn mogelijkheden, kansen en risico’s afgewogen en dit heeft geleid tot implementatie van enkele oplossingen die snel bijdragen aan verbetering van de kwaliteit en resultaten. De gecombineerde kennis van zowel Mendix als Qlik was hier van grote waarde: beide oplossingen worden door Conduent gebruikt.

Resultaat

Binnen één maand is een toepassing ontwikkeld die coaching van callcenter medewerkers verbetert. De applicatie geeft inzicht in afspraken en resultaten, en ondersteunt managers bij het inplannen van gesprekken waar dit nodig is.
Daarna is een gamification applicatie ontwikkelt die middels een spel-element de agents uitdaagt om beter te presteren. Inmiddels wordt gewerkt aan verdere toepassing van Mendix binnen het bedrijf.

Stahl

Software ontwikkeling

Case

Stahl ontwikkelt en produceert coatings, onder andere voor het bewerken van leer. Bij elk nieuw product dient een Technical Data Sheet te worden opgesteld: een document waarin kenmerken van het product zijn vastgelegd. Voorheen had elke afdeling daarvoor zijn eigen oplossing: variërend van Word of Photoshop tot een verouderde maatwerkoplossing.

Oplossing

DDC heeft de wensen van diverse afdelingen in kaart gebracht, en een ontwerp gemaakt voor een maatwerkoplossing die aan alle wensen voldoet. Dit systeem is vervolgens gerealiseerd, en de data uit andere systemen (voorzover aanwezig) is geconverteerd naar het nieuwe systeem.

Resultaat

Een wereldwijde standaard oplossing voor het opstellen en aanbieden van Technical Data Sheets. Waarbij elke afdeling toch voldoende vrijheid heeft om het systeem te gebruiken zoals voor hen het beste past. En voorzien van een vertaalmodule waardoor de sheets eenvoudig in alle gewenste talen kunnen worden aangeboden.

Rijkswaterstaat

Alignment

Case

Rijkswaterstaat moet een groot aantal nieuwe tunnels aanleggen en bestaande tunnels renoveren. RWS en de marktpartijen hadden grote problemen om aantoonbaar functionerende veilige tunnelsystemen op te leveren.

Oplossing

Om dit probleem te tackelen heeft Rijkswaterstaat samen met de markt een tunnelstandaard ontwikkeld en geïmplementeerd afgestemd op nieuwe wet- en regelgeving. DDC-consultants hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en de toepassing van een gedragen Werkwijzer Aanleg/renovatie Tunnels en aan de inrichting van geüniformeerde beheer- en kwaliteitsprocessen.

Resultaat

De tunnelprojecten van Rijkswaterstaat zijn in control en de opgeleverde tunnelsystemen zijn gestandaardiseerd en voldoen aantoonbaar aan de gestelde (veiligheids-)eisen. De tunnelstandaard is algemeen geaccepteerd en wordt via nieuwe releases voortdurend actueel gehouden.

Philips

Info Sciences

Case

Vooraf aan de geplande migratie wil het bedrijf de data verifiëren en bekijken, zodat de data voor de migratie voldoet aan de kwaliteitseisen van het bedrijf.
De scope van deze actie is de master data van de Klanten en Leveranciers.

Oplossing

Via onze Get Clean strategie zijn we begonnen om de omgeving in beeld te brengen. Wat zit er nu eigenlijk in, waar hebben we het over.
Toen bepaalden we samen met de klant, wat verstaan jullie onder actieve / actuele data, waarmee er bepaald werd wanneer data obsolete is. Vervolgens hebben we met onze BI collega’s van de BI & Performance Management unit de Obsolete-Decision-Tree gedefinieerd en gebouwd in Qlik view. Met Qlik kon op gemakkelijke wijze de data uit het systeem worden gehaald en de Obsolete-Decision-Tree - regels worden toegepast.

Resultaat

De gebruikers controleerden alleen relevante data, wat voor tijdwinst (=geldbesparing) zorgde.
Met onze Get Clean strategie hebben we 40% tot 60% van de betreffende master data per markt als obsolete kunnen definiëren. Deze data hoefde niet meer meegenomen te worden voor de geplande migratie.
Na de migratie wordt dezelfde Obselete-Decision-Tree gebruikt om de KPIs van de markten te meten en zo de continuïteit van de informatie die het bedrijf nodig heeft te kunnen waarborgen.
Voordeel: tijd & geld besparing, alleen actieve en geverifieerde informatie in het nieuwe systeem – systeem performance en opslag bespaard, continuïteit van de Informatie kwaliteit.

Adidas

Info Sciences

Case

Product master data creatie en onderhoud werd door enkele personen beheerd. Door de groei van het bedrijf werd de hoeveelheid van werk hoger, maar door missende inzetbare personen kwam de tijdsdruk in het nauw.

Oplossing

Creatie van een workflow in SAP. Gespecialiseerd op het SAP-AFS systeem, wat tot op maat nivo kan weergeven welke data er nog mist.
Het programma kon per activiteit op regels controleren en een overzicht geven welke producten welke informatie nog misten. Bijv.: X aantal producten missen nog een Global Price List, of X aantal producten missen nog hun purchase info record.

Resultaat

De tijdsbesparing door het overzicht van de workflow was tot 75%. Ipv elke dag data extracten uit SAP te halen en in Excel of Access te verwerken, kon elke dag met het rapport meteen aan het onderhoud van de producten aan de slag worden gegaan.
Ook kon op simpele wijze aan de collega’s in de markten aangegeven worden welke producten nog niet klaar waren voor ordering en waarom. Dit bevorderde de samenwerking en daarmee de verkoop.

Philips

Info Sciences

Case

In een gefaseerd programma worden verouderde omgevingen samengevoegd en gemigreerd naar een omgeving van deze tijd.
Tegelijkertijd worden processen gestandaardiseerd en daarmee ook het gebruik van data. Waardoor de gegevens ook informatie verschaffen die betrouwbaar, correct en op dezelfde manier verkregen is.

Oplossing

Door het noteren van de standaarden per veld in de master data (Data Governance), gebruik maken van een migratie tool die ook door compliance teams kan worden gecontroleerd en waarbij regels hergebruikt kunnen worden voor elke nieuwe fase.
Hiermee wordt duidelijk hoe de nieuwe omgeving te gebruiken, waardoor je ook kunt monitoren wanneer hiervan wordt afgeweken dmv changes.
Het proces start met de door DDC BI & Performance Management en Info Sciences team gecreëerde Obsolete-Decision-Tree te raadplegen. Alleen relevante data wordt meegenomen naar het nieuwe systeem.
Ook de de-duplicatie van data, zoals beschreven in onze methoden, wordt ingezet via de bestaande centraal beheerde omgeving van het bedrijf.

Resultaat

3 van onze DDCgroup - Info Scientists zijn betrokken als lead-consultants van deze mega klus.
De omvangrijkste fase binnen het programma bestond uit, het in 4 verschillende projecten , gelijktijdig migreren van 16 landen (6 markten), en 4 systemen naar het nieuwe systeem.
De meest complexe fase bestond uit 19 landen (14 markten) verdeeld over 3 continenten op verschillende tijdslijnen Live brengen.
Naast deze migraties ondersteunen onze consultants ook de business information owners (BIO) van het bedrijf over de invulling van het data informatie model, de IT-teams met het nieuwe migratie systeem, de business met het maken van beslissingen over hun data, de business process owners (BPO) met veranderingen waarbij data betrokken is en het operatieteam om de nieuwe regels en standaarden in de dagelijkse operatie op te nemen.

Gemeente Groningen

Alignment

Case

De gemeente Groningen heeft al haar operationele ICT-taken uitbesteed aan Fujitsu Nederland. In hetICT-landschap van de gemeente is er sprake van verschillende leveranciers van ICT-producten endiensten. Fujitsu Nederland moest nagaan hoe de regie over alle leveranciers te beheren om zodoendeaan de afgesproken KPI’s met de gemeente Groningen te voldoen.

Oplossing

De ICT-beheer organisatie is ingericht volgens het SIAM (Service Integration and Management)-model,waarbij Fujitsu Nederland optreedt als service integrator. Elke leverancier is op basis van de mate van“bedrijf kritisch” van de geleverde producten en diensten, gecategoriseerd. Voor elke categorie is er een2set aan afspraken gedefinieerd op basis van de afgesproken KPI’s tussen Fujitsu en de gemeente. Dezeset van afspraken is de zogenaamde Operational Level Agreements (OLA’s). In de rol van Servicemanager heeft DDCGroup i.s.m. Follon en Partners Outsourcing Professionals mede uitvoering gegevenaan het afsluiten van de OLA’s met de leveranciers.

Resultaat

Getekende OLA’s met de verschillende leveranciers, waarin de afspraken over de dienstverlening indetail is vastgelegd. Indien niet volledig aan een gevraagde afspraak kon worden voldaan op basis van dehuidige afspraken met de gemeente, werd daarvoor een gap gedefinieerd. Indien de afgesproken KPImet de gemeente niet gehaald wordt door de gedefinieerde gap, dan gelden er afzonderlijke afspraken.Fujitsu Nederland kan d.m.v. deze getekende OLA’s de serviceverlening naar de gemeente optimaliserenen beter beheren.

Waterschap Hollandse Delta

Alignment

Case

Het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) werd (eind 2017) geconfronteerd met veel strategischeveranderingen, zoals omgevingswet, burgerparticipatie en digitalisering. Het management van WSHDwenste hierop een samenhangend antwoord te formuleren. Context, samenhang en impact van deveranderingen op de bedrijfsvoering van WSHD waren echter niet duidelijk.

Oplossing

Samen met het MT van WSHD heeft DDC Align een aanpak uitgewerkt om dit inzicht te ontwikkelen envan daaruit concrete acties te formuleren. In een tweetal workshops zijn de belangrijke strategischeontwikkelingen geïnventariseerd. In de workshops is gezamenlijk met het MT WSHD de inhoud van deontwikkelingen met elkaar gedeeld, zijn de consequenties van deze ontwikkelingen voor WSHD in kaartgebracht en zijn de op korte termijn op te pakken veranderingen geprioriteerd en op de hoofdlijnenverkend.

Resultaat

Het managementteam WSHD heeft vijf thema's gekozen voor het richting geven van de belangrijkestrategische ontwikkelingen. Deze zijn: digitalisering, omgevingswet, de klant centraal stellen,positionering WSHD en besturing WSHD. Op al deze thema's zijn plannen op hoofdlijnen uitgewerkt.Ook zijn er afspraken gemaakt om, in afstemming tussen het bestuur en het managementteam,proactief de geprioriteerde strategische ontwikkelingen op te pakken.

Rijkswaterstaat

Alignment

Case

Voor de aanleg en renovatie van gestandaardiseerde tunnels, bruggen en sluizen heeft Rijkswaterstaat(RWS) een tweetal standaarden ontwikkeld, t.w. de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) en de LandelijkeBruggen en Sluizen standaard (LBS). Voor het beheerst aanleggen of renoveren van een tunnel dieaantoonbaar voldoet aan de (wettelijke) eisen is binnen de LTS een werkwijze aanleg/renovatie tunnels(WWAT) ontwikkeld. Deze werkwijze is en wordt succesvol toegepast bij de aanleg/renovatie vanrijkstunnels. Voor bruggen en sluizen ontbreekt een dergelijke standaard werkwijze met de explicietetoepassing van LBS.

Oplossing

In een gefocust en strak vormgegeven project heeft DDC Align samen met RWS een conceptversie vande werkwijze aanleg/renovatie bruggen en sluizen (WWABS) ontwikkeld. Hiertoe is gebruik gemaakt vanrelevante informatie uit de LBS, de LTS en de WWAT, gecombineerd met de inbreng vanmateriedeskundigen. In een tweetal workshops zijn de contouren van de WWABS bepaald, isontbrekende informatie (witte vlekken) opgehaald en zijn openstaande vragen behandeld. Demateriedeskundigen hebben vervolgens een eerste conceptversie gereviewd waarna dereviewresultaten verwerkt zijn in het eindproduct.

Resultaat

RWS beschikt nu over een concept WWABS die in pilotprojecten voor aanleg en/of renovatie vanbruggen en sluizen kan worden toegepast. Het oogmerk van RWS is na beproeving en evaluatie van deconcept werkwijze, deze werkwijze vast te stellen en breed toe te passen voor het beheerst en uniformaanleggen/renoveren van bruggen en sluizen.

Contact.

 
Crown Business Center
Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen