DDCgroup Logo

Softwareontwikkeling in Java of .NET.Software op maat

Maatwerksoftware.

DDC is specialist in het ontwerpen en ontwikkeling van maatwerksoftware. Dat doen we al tientallen jaren met veel succes voor onze opdrachtgevers.

Natuurlijk zorgen we ervoor altijd up to date te blijven op het gebied van nieuwe talen en ontwikkelingen. Dat blijkt ook uit de Rapid Application Development tools die we soms gebruiken.

Daarmee is veel mogelijk, maar toch blijft ‘hardcore’ software ontwikkeling in solide talen als Java en C#.NET vaak de beste keus.

Door onze brede ervaring zijn we in staat om een goede afweging te maken en in elke specifieke situatie een objectief advies te geven over de beste technische oplossing.

RAD vs programmeren.

Enkele belangrijke aspecten die een rol spelen bij de keuze tussen een RAD tool of coderen in .NET of Java zijn:

  • Functionaliteit: Ondanks de flexibiliteit van RAD tools zijn er altijd grenzen verbonden aan de mogelijkheden. Bij maatwerk ontwikkeling in Java of .NET bestaan die grenzen (vrijwel) niet: alles is mogelijk. RAD platforms bieden supersnelle resultaten bij het ontwikkelen van informatie systemen. Maar als de behoefte breder is dan dat (ingewikkelde logica, bijzondere visualisaties, specifieke koppelingen) dan is coderen toch vaak de betere oplossing.
  • Kosten: Dit aspect is wat complexer: RAD development kan erg snel gaan (factor 5 tot 10 keer sneller) waardoor de bouwkosten lager zijn dan bij maatwerk in .NET of Java. Echter liggen de uurtarieven voor RAD ontwikkeling meestal hoger. En dat verschil is bij ons nog extra groot, omdat we voor maatwerk ontwikkeling in veel gevallen onze ontwikkelaars in Oost-Europa inzetten. Daar komt bij dat voor gebruik van een RAD platform jaarlijks licentiekosten dienen te worden betaald. Als die kosten worden meegewogen, is gebruik van een RAD platform soms juist weer duurder dan op maat programmeren. Daarbij zijn immers in de meeste gevallen geen licentiekosten van toepassing.
  • Onafhankelijkheid: Indien gebruik wordt gemaakt van een RAD platform, zal de ontwikkelde software alleen nog op dat platform draaien. In dat geval is er dus een grote afhankelijkheid van de leverancier van dat platform. Indien wordt gekozen voor programmeren in Java of .NET bestaat die afhankelijkheid niet. Vandaar ook onze keuze voor bewezen en veelgebruikte programmeertalen: de kennis die nodig is om hierin te ontwikkelen is nu en in de toekomst gewaarborgd.
  • Rechten en eigendom: Bij alle software die wij voor klanten ontwikkelen, wordt het intellectueel eigendom standaard overgedragen aan de klant. Dit maakt dat de klant na oplevering alle vrijheid heeft om bijvoorbeeld de software aan derden aan te bieden voor gebruik (licenties). Ook bij RAD applicaties ligt het IE bij de klant, maar dat betreft slechts de configuratie. De basis wordt gevormd door het RAD platform en daarvan wordt de klant nooit eigenaar. Dit maakt dat voor ontwikkeling van applicaties die je wilt gaan verkopen aan derden, programmeren vaak beter geschikt is dan gebruik van een RAD platform.

Nederland vs nearshoring.

Ons team is verspreid over twee locaties: de basis is uiteraard ons kantoor in Nederland waar we beschikken over ontwikkelaars, testers, designers en projectmanagers. Maar waar mogelijk maken we ook gebruik van ons ontwikkelteam in Servië. Daar beschikken we over zo’n 35 ervaren ontwikkelaars en testers, waardoor we snel kunnen opschalen en bovendien kunnen ontwikkelen tegen een scherpe prijs. In overleg met onze klanten stellen we het best passende team voor een project samen.

Java en .NET.

Dat zijn de primaire talen waarvoor we hebben gekozen voor de ontwikkeling van back-end systemen. Maar onze kennis gaat verder dan dat. Voor de back-end is Javascript (met node.js) ook prima bruikbaar. Voor de front-end gebruiken we uiteraard moderne front-end talen en frameworks als HTML5, CSS, React, Angular en Javascript.

Een duidelijke keuze in onze aanpak is dat we kiezen voor hoogopgeleide ontwikkelaars. Veruit de meeste ontwikkelaars in ons team hebben informatica gestudeerd, waardoor ze een goede basis hebben voor het bouwen van kwalitatief hoogstaande code. Onze ervaring is dat de kwaliteit van Java- en .NET ontwikkelaars over het algemeen hoger is dan die van ontwikkelaars in talen die vanuit de front-end zijn ontstaan (zoals PHP). Dit speelt mee in deze keuze.

Next level design.

Agile software ontwikkeling, vaak met de scrum methodiek, is de laatste jaren steeds meer in opkomst. Vaak wordt daarbij vergeten dat deze aanpak niet voor alle projecten de beste optie is. Voordat we starten, zullen we samen met de klant de afweging maken om te bepalen welke aanpak het beste past.

In het algemeen geloven wij dat het goed is om elk project te starten met een gedegen ontwerp fase: vooraf goed nadenken over hoe een systeem moet werken. Indien nodig met het bouwen van een prototype. Dat maakt het mogelijk dat vooraf een goede kostenraming kan worden opgesteld. In sommige gevallen zijn we zelfs in staat om zo’n project dan fixed-price aan te nemen. Een goed ontwerp vooraf voorkomt verrassingen (teleurstellingen) verderop in het traject. Onze consultants zijn in staat om snel de requirements (wensen) van de klant te achterhalen. En op basis daarvan een gedegen ontwerp op te stellen dat zodanig is beschreven dat zowel de klant als de ontwikkelaars het kunnen begrijpen.

Ons ervaren team staat klaar om jou te helpen bij het verder uitwerken van requirements en ontwerp. Om vervolgens een goed stuk software te bouwen wanneer je de behoefte hebt aan een maatwerk systeem.

Meer weten?

Neem dan nu contact op met Maurice

Of laat je emailadres achter, dan nemen wij contact met jou op.

Contact
Maurice Gelden
Maurice Gelden
Consultant
Hans Giesbers
Hans Giesbers
Relatiemanager
+31 (0)6 20 488531