DDCgroup Logo

Data Governance.

Met de explosieve groei van data binnen en buiten organisaties neemt de noodzaak en behoefte om inzicht te krijgen in dat datalandschap onevenredig toe. Vaak sturen bedrijven blind op een onderbuikgevoel op basis van beschikbare business intelligence of op informatie die direct gegenereerd wordt uit deze data. Maar om de juiste informatie te produceren moet de onderliggende data wel juist zijn. We constateren dat die data dikwijls niet altijd eenduidig en/of correct is. Daarmee wordt vaak besloten of gestuurd op basis van onjuiste informatie, soms met grote impact op organisaties.

Steeds vaker wordt gesproken over Information Governance in plaats van over Data Governance. Waar juiste data vooral een IT-verantwoordelijkheid is, is informatie vooral een verantwoordelijkheid van de business organisatie.

Daar ontstaat dan ook het cruciale belang van Data en Information Governance: hoe bouwen we met juiste data de gevraagde informatie om de business processen en beslissingen te ondersteunen. En wie is waarvoor en wanneer verantwoordelijk.

Vertrouwen.

Samenspel tussen de business en IT zorgt voor goede en juiste informatie op basis van eenduidig gedefinieerde en vastgelegde data, gedragen binnen de gehele organisatie. Naast de juistheid van de data geeft het vertrouwen in Data Governance de mogelijkheid om op verschillende niveaus in de organisatie de juiste besluiten te nemen op basis van dezelfde data en informatie, maar op verschillende aggregatieniveaus.

DDC Data & Information scientists helpen organisaties om op een pragmatische wijze te denken in processen & data en in informatie & kwaliteit. Wij helpen organisaties om Data en Information Governance in te richten, Data Kwaliteit te optimaliseren, data op te schonen en migraties uit te voeren.

Indigo.

Omdat onze consultants altijd methodisch te werk gaan hebben we besloten om onze kennis en ervaring in deze methodes uit te werken in een software applicatie: INDIGO

INDIGO slaat een brug tussen bedrijfsprocessen, de informatiebehoefte en de IT-datalaag. Het is een applicatie die data en informatie inzichtelijk en eenduidig vastlegt en helpt om business georiënteerde medewerkers beter en eenvoudiger te laten communiceren met IT-ers. En andersom, op basis van dit gemeenschappelijke INDIGO model, dat eveneens de verantwoordelijkheden op de diverse niveaus weergeeft.

Next level Data Governance resulteert in Information Governance.

Meer weten?

Neem dan nu contact op met Jan

Of laat je emailadres achter, dan nemen wij contact met jou op.

Contact
Jan Huijgers
Jan Huijgers
Consultant
+31 (0)6 55156801
Hans Giesbers
Hans Giesbers
Relatiemanager
+31 (0)6 20 488531