DDCgroup Logo

Business & Informatie Analyse.

Informatiemanagement staat tegenwoordig prominent op de agenda bij organisaties. Nagenoeg alle bedrijven hebben een CIO en/of IT manager en/of IT afdeling, die verantwoordelijk is voor de IT strategie en voor het doorvoeren van de benodigde aanpassingen van de IT infrastructuur.

IT infrastructuur & strategie.

De IT infrastructuur bestaat naast de technische infrastructuur (netwerken, servers, etc.) uit kleine en grote applicaties die de business processen ondersteunen. En ook uit applicaties voor business intelligence om data uit verschillende systemen te integreren en deze in te zetten voor de besturing van de bedrijfsprocessen en organisatie. De business applicaties voor het ondersteunen van de bedrijfsprocessen zijn zowel intern alsook extern voor de samenwerking met ketenpartners, leveranciers en klanten. Ieder bedrijf heeft tegenwoordig een of meerdere ERP-systemen als backbone van de IT.

De voortdurende technologische ontwikkelingen en de steeds grotere rol die data daarin speelt voor het realiseren van bedrijfsdoelen vragen om een agile IT strategie: IT zelf moet ook toegevoegde waarde leveren en aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen - denk bijvoorbeeld aan informatiebeveiliging. De invoering, aanpassing en integratie van de IT systemen (vooral ERP systemen) en het gebruik van nieuwe technologieën om IT (cloud technologie) en IA (toepassing van bijvoorbeeld sensoring) vergen zelf grote investeringen. Organisaties, en niet alleen de overheid, kampen vaak met de vrees om grote IT-investeringen te doen: de valkuilen zijn bekend en worden niet altijd vermeden.

Faalfactoren.

De toegevoegde waarde van IT is het leveren van business benefits; het concreet verbeteren van de processen, organisatie en wijze van samenwerking om zo in staat te zijn bedrijfsdoelen te realiseren. Het definiëren van de business case voor IT-investeringen en het daadwerkelijk sturen op de realisatie hiervan is vaak een van de belangrijkste faalfactoren. Andere potentiële faalfactoren zijn het niet goed inrichten van governance, te grote IT-projecten, onvoldoende aandacht voor de impact op processen en organisatie, geen eigen inhoudelijke kennis en ervaring en onnodig meegaan met IT leveranciers in technische discussies.

Beheer en onderhoud.

Naast invoering en aanpassing van de IT infrastructuur van vooral de kern bedrijfsapplicaties, is het zaak om het beheer en onderhoud van de verschillende onderdelen van de IT infrastructuur in te richten inclusief de samenwerking met partners die het beheer en onderhoud van de verschillende onderdelen verzorgen (IT sourcing). De keuze van strategisch partners waarmee intensief en langdurig zal worden samengewerkt, kan best lastig zijn.

Zeker omdat het niet alleen om de individuele IT diensten van de verschillende leveranciers gaat maar ook om de (service-) integratie van de IT dienstverlening aan de eindgebruiker. Het is dan zaak om het beheer en onderhoud van de IT onderdelen conform gestandaardiseerde methodieken in te richten en te verzorgen; denk hierbij aan beheermethodieken als ITIL, BISL, ASL, etc. Service-integratie is een onderwerp dat tegenwoordig veel aandacht heeft. Hiertoe is het SIAM model uitgewerkt wat steeds breder wordt toegepast.

Ondersteuning.

Naast het eventueel leveren van een ad interim CIO en IT manager ondersteunen wij ook CIO's en IT managers bij de uitwerking, herijking en realisatie van IT strategieën, business en informatie-analyses, portfolio management, invoering van ERP-systemen en/of aanpassing van bestaande systemen, integratie van informatiesystemen, inrichting van beheer en onderhoud van IT systemen, master data management, IT sourcing, business intelligence oplossingen, agile ontwikkelen en beheer van applicaties.

Meer weten?

Neem dan nu contact op met Harry

Of laat je emailadres achter, dan nemen wij contact met jou op.

Contact
Harry Hol
Harry Hol
Consultant
+31 (0)6 42773583
Hans Giesbers
Hans Giesbers
Relatiemanager
+31 (0)6 20 488531