DDCgroup Logo

Asset Management.

Asset management richt zich op de instandhouding van complexe en kapitaalintensieve (productie)middelen met een lange tot zeer lange levensduur (> dan 25 jaar).

Balans.

Het is zeer kosten-intensief om de vereiste performance te garanderen. Niet-beschikbaarheid leidt direct tot productieverlies met grote financiële omvang en vaak ook tot imagoschade. De daarmee samenhangende hoge kosten voor asset management werden als een gegeven gezien.

Organisaties zijn op zoek naar de balans tussen de vereiste performance (vooral beschikbaarheid en veiligheid), de kosten en de risico’s in de gehele assetmanagementketen (inclusief de leveranciers en de klanten).

Strategische uitdagingen.

  • Veroudering van assets (legacy)
  • Beperkte beschikbare technische kennis en expertise (zowel binnen de eigen organisaties als in de markt)
  • Hogere klanteisen m.b.t. milieu, duurzaamheid, CO2-reductie
  • Toenemende digitaliseringen de toenemende aandacht voor waarde-creatie en co-creatie met samenwerkende partners.

Uitdagingen management.

Waar moet een organisatie op inzetten? En hoe kun je zeker stellen dat opgestarte initiatieven voldoende capaciteit en management commitment krijgen om succesvol te worden afgerond en dat deze initiatieven de gewenste bijdrage leveren aan de assetmanagementdoelstellingen?

Wij ondersteunen assetmanagers om de gewenste performance van de productiemiddelen inzichtelijk te maken en te helpen realiseren. We gebruiken daartoe een Asset Management Maturity Model (A3M), waarmee we betrouwbare meting kunnen doen van de volwassenheid van het asset management, niet alleen voor wat betreft de operationele performance en de bijdrage van deze performance aan de bedrijfsdoelen, maar ook in relatie tot klanten, ketenpartners en leveranciers.

A3M.

Hiertoe maken we gebruik van asset management 'best practices' en standaarden. Met deze scan kunnen we organisaties ondersteunen de gewenste volwassenheid van het asset management te borgen of te realiseren. Dit doen we door samen met de organisatie prioriteiten (quick wins) en posterioriteiten te stellen voor het succesvol doorvoeren van vooral strategische veranderingen passend bij (het ambitieniveau van) de organisatie.

A3M

Meer weten?

Neem dan nu contact op met Bis

Of laat je emailadres achter, dan nemen wij contact met jou op.

Contact
Bis Bhola
Bis Bhola
+31 (06) 10386901