DDCgroup Logo

A3M - Asset Management.

Alles blijft, alles verandert, alles blijft veranderen.

De uitdaging.

Als onderhoudsbedrijf de gewenste performance leveren in een omgeving die steeds aan het veranderen is.

Kenmerken van de huidige situatie:

 •  Een tekort aan technisch personeel en aan technische kennis 
  
 •  Verouderde productiemiddelen en verouderde informatie over deze assets
  
 •  De klant staat steeds meer centraal en verlangt een concrete en meetbare dienstverlening
  
 •  Het budget staat continu onder druk
  

Strategische ontwikkelingen die invloed hebben op de huidige situatie:

 • Wet- en regelgeving: veiligheid, omgevingswet, AVG, transparantie, etc.
 • Milieu: energieneutraliteit, reductie CO2, duurzaam hergebruik van materialen, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, etc.
 • Digitalisering en overige technische innovaties
 • Toenemende klant- en burgerparticipatie

De oplossing.

Sturing op performance; nu en in de toekomst.

INZICHT: creëer inzicht in de huidige en gewenste performance.
OVERZICHT: creëer overzicht van relevante ontwikkelingen die invloed hebben op de gewenste performance.
STURING: prioriteer de gewenste veranderingen en stuur op het daadwerkelijk leveren van concrete en meetbare toegevoegde waarde.

Veranderingen zijn alleen succesvol als deze aansluiten bij het volwassenheidsniveau. Het DDC Asset Management Maturity Model (A3M) biedt een tool om deze volwassenheid te meten en ‘veranderingen in samenhang’ door te voeren.

Veranderen in samenhang.

Veranderen in samenhang

Prestatieniveau.

Prestatieniveau

Onze aanpak.

Samen de weg naar de gewenste performance bepalen.

STAP 1. Voorbereiding

Samen het A3M-assessment voorbereiden en een aanpak op maat creëren.

STAP 2. Assessment

Onder begeleiding van A3M-specialisten en met gebruik van de A3M-tool het assessment uitvoeren. Hierbij is er gelegenheid voor discussie en reflectie om een zo betrouwbaar mogelijk beeld van het volwassenheidsniveau te krijgen.

STAP 3. Advies voor concrete en meetbare verbeteringen

Het eindresultaat van het assessment en de verbetervoorstellen samen bespreken, prioriteren en het geheel vastleggen in een rapportage. Het assessment jaarlijks herhalen helpt de organisatie 'meetbaar' te groeien.

STAP 4. Ondersteuning bij realisatie

A3M-specialisten kunnen ondersteunen bij het realiseren van de verbeteringen op het gebied van asset management.

Onze aanpak

Meer weten?

Neem dan nu contact op met Bis

Of laat je emailadres achter, dan nemen wij contact met jou op.

Contact
Bis Bhola
Bis Bhola
+31 (06) 10386901
Willem Arnoldussen
Willem Arnoldussen