DDCgroup Logo

DDC brengt A3M in de praktijk bij het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) van de Koninklijke Luchtmacht

8 juni 2022

De afgelopen maand hebben we met trots de ontwikkeling van A3M (Asset Management Maturity Model) afgesloten met een praktische toets bij de afdeling Programma Management (PM) van het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW). De afdeling PM verzorgt de instandhouding van de vliegende wapensystemen (gevechtsvliegtuigen, luchttransport vliegtuigen en helikopters) en van militaire missie ondersteunende (wapen)systemen.


Het A3M-model definieert de volwassenheid van een asset management (AM-) onderneming vanuit een zestal invalshoeken: processen, informatievoorziening, organisatie, performancemanagement, beleid & strategie en cultuur & leiderschap. Het model is geïmplementeerd in een elektronische vragenlijst – een door DDC ontwikkelde softwaretool - voor het uitvoeren van een A3M-volwassenheids(nul)meting.

Dit volwassenheidniveau hebben we ook voor LCW/PM in kaart mogen brengen. In een drietal sessies is een A3M-nulmeting uitgevoerd. Hiertoe hebben medewerkers van de negen instandhoudingssecties van LCW/PM de elektronische A3M-vragenlijst ingevuld. LCW/PM is enthousiast en gaat graag aan de slag met de nieuwe inzichten die zij verkregen hebben, laat Kolonel Robin Schoonen (Hoofd Programma Management) weten:

“De praktische toets A3M heeft ons in korte tijd een gestructureerd inzicht verschaft in het maturity level van de instandhouding van onze (vliegende en missie ondersteunende) wapensystemen. Ook heeft deze toets ons duidelijke aandachtspunten opgeleverd die we zullen gebruiken als gevalideerde ondersteuning voor managementbesluiten.”

Met de toets in de praktijk is aangetoond dat het model, de tool en de hierbij behorende aanpak concreet inzicht geven in het volwassenheidsniveau van een AM-onderneming en in de mogelijkheden tot het uitvoeren van concrete verbeteringen. De bij de aanpak behorende reflectie en discussie bij het invullen van de vragenlijst blijkt daadwerkelijk bij te dragen aan het ‘leren van elkaar’. Het was mooi om te zien dat de verwachting ook uitkwam.

De toepassing van A3M bij LCW/PM heeft ons ook concrete A3M-verbeteringen opgeleverd. Met het doorvoeren van deze verbeteringen en het - mede op basis van de ervaringen bij LCW/PM - ontwikkelen van een outputmodule (in QlikSense), kunnen we asset management ondernemingen helpen bij het concreet, gericht en in samenhang verbeteren van de bedrijfsvoering.

Wij danken het management en de medewerkers van LCW/PM voor het benutten van deze win-win opportunity: een beter inzicht in het volwassenheidsniveau van de instandhouding van de (vliegende en missie ondersteunende) wapensystemen en het finaliseren en optimaliseren van A3M.


Kijk hier voor meer informatie over A3M.

Terug

Gerelateerd nieuws

 • DDC-er Guido jurylid Computable Awards

  11 november 2020
  "Samenwerking tussen partners is essentieel voor het slagen van een ict-project", aldus Guido de Nobel werkzaam bij DDC en sinds enkele jaren eveneens jurylid bij de Computable Awards. "Een partij heeft gewoon niet alle kennis en kunde in huis, waardoor de samenwerking van cruciale aard wordt." In onderstaande video laat Guido zijn licht schijnen op de genomineerden in de categorie Partnerproject bij de Computable Awards 2020.
  Lees meer
 • Vijf trends binnen het asset management

  30 november 2021
  *NVDO cursus - Wat viel op?* **Je bent nooit klaar met leren. Dit bewijst onze collega Willem Arnoldussen. Hij deelt graag zijn kennis en leert met plezier van anderen. Tijdens de cursus ‘Verkenning asset management’ van NVDO is er een aantal ontwikkelingen op het gebied van asset management behandeld. Deze ontwikkelingen zijn wellicht herkenbaar en voor iedere asset manager van belang. Hierop inspelen kan een uitdaging zijn, maar het helpt de organisatie verbeteren.** **Welke ontwikkelingen opvallen? We lichten ze graag voor je uit:** - **De impact van strategische ontwikkelingen groeit**. Strategische ontwikkelingen (wet- en regelgeving en in het bijzonder de energietransitie en duurzaamheid) krijgen een steeds grotere invloed. Ieder assetmanagementbedrijf moet hierop inspelen en daartoe de nodige investeringen doen; investeringen die wellicht eerder niet voorzien en gebudgetteerd zijn. - **Digitalisering** biedt de mogelijkheid om de dienstverlening met de assets en ook de performance van assets te verbeteren. Door assets nauwkeuriger te volgen, bijvoorbeeld door de degradatie van componenten te monitoren, kunnen storingen worden voorkomen. Echter komt hier wel een risico bij kijken wanneer je niet uit gaat van ‘business value’ en van de toepasbaarheid binnen je bedrijf, maar je je laat (ver)leiden door de met informatietechnologie/applicatie geboden/beloofde mogelijkheden. Dit kan leiden tot investeringen die geen ‘business value’ leveren. - De ambitie om Life Cycle Management toe te passen wordt vaak **begrensd door budgettaire overwegingen** (korte termijn denken). Door een continue druk op het budget, wordt alleen het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd; vooral het oplossen van storingen en het doorvoeren van ‘verplichte’ aanpassingen (wet- en regelgeving). Op het overige onderhoud wordt bezuinigd. Voor je het weet ontstaat er een vicieuze cirkel, want de focus op brandjes blussen leidt sneller tot extra storingen en vervolgens gaat het beschikbare budget steeds verder op aan het verhelpen van deze storingen. Hierdoor komt het op (midden)lange termijn beschikbaar en veilig houden van de betreffende assets in gevaar. Daarom is het van belang voor een **risico gestuurde integrale assetmanagementaanpak** te kiezen en hierbij te zorgen dat de operationele assetmanagementactiviteiten voortdurend afgestemd blijven op het bedrijfsbeleid. - Voor het ‘in control’ geraken en blijven is het van belang om assetmanagementgovernance, -processen, -informatie en -techniek ‘in place’ en ‘in balans’ te krijgen en te houden. De eisen uit de **ISO 55000 serie** en ‘best practice’ implementaties hiervan bieden de basis om dit voor elkaar te krijgen. - Er is **meer oog voor (haalbare) verbeteringen** die passen bij de volwassenheid van het assetmanagementbedrijf. Er is ambitie om ‘in control’ te komen en te blijven, maar ook om daadwerkelijk te sturen op waarde creatie. Focus is dus belangrijk. Niet alle veranderingen leiden tot verbeteringen. Er moet geprioriteerd worden, zodat haalbare veranderingen voor toegevoegde waarde zorgen. **A3M – de oplossing** Gezien de ontwikkelingen binnen asset management is het zeker een uitdaging om alle ballen hoog te houden en tegelijkertijd de gewenste performance te leveren en veranderingen uit te voeren die daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren. DDC heeft een oplossing ontwikkeld om dit te bewerkstelligen: **van inzicht via overzicht naar sturing**. Kijk hier voor meer informatie: [https://ddcgroup.com/a3m-assetmanagement](https://ddcgroup.com/a3m-assetmanagement)
  Lees meer