Van Happen Containers

Software ontwikkeling, Mendix, Business Intelligence

Case

Van Happen verhuurt containers en verwerkt het afval dat daarmee wordt ingeleverd. De tarieven zijn afhankelijk van het soort afval, dus elke container dient te worden gecontroleerd. En als de inhoud afwijkt van hetgeen vooraf is afgesproken, moet de factuur daarop worden aangepast. Dit was een tijdrovend proces, waarbij de medewerkers veel handmatige acties moesten uitvoeren (oa het maken en verwerken van foto’s).

Oplossing

DDC Deep Blue heeft Mendix ingezet om in enkele dagen een applicatie te ontwikkelen waarmee de afval-acceptant in enkele klikken kan aangeven of de container voldoet aan de afspraken, of dat er afwijkingen zijn geconstateerd. Ingeval van afwijkingen kunnen met de app direct foto’s worden gemaakt. Vervolgens wordt automatisch een overzicht gemaild aan de klant, en de factuurregels worden aangepast.

Resultaat

Op deze manier besparen de medewerkers dagelijks enorm veel tijd, waardoor ze veel meer containers kunnen controleren. Dit leidt tot meer inkomsten en een betere kwaliteit van de toekomstige afvalstromen (minder afwijkingen). De effecten van het nieuwe proces zijn direct zichtbaar, doordat DDC BI via Qlik Sense de gegevens inzichtelijk heeft gemaakt.
Na het succes van deze eerste toepassing, zijn we gestart met het verder optimaliseren van processen met Mendix en Qlik.

Maastricht UMC+

Software ontwikkeling, Betty Blocks

Case

Maastricht UMC+ is een academisch ziekenhuis dat sterk inzet op het opleiden van professionals. Door middel van een aanpak die binnen het Maastricht UMC+ klinisch redeneren wordt genoemd, krijgen zorgverleners inzicht in hun sterke kanten en de punten waarop men zich nog verder kan ontwikkelen. De aanpak bestaat uit een tweedaagse training bij de Maastricht UMC+ Academie en een langere periode van begeleid oefenen op de werkplek, om uiteindelijk structureel feedback te ontvangen op het professioneel handelen.
Ter ondersteuning van het klinisch redeneren proces was MUMC+ op zoek naar software waarin assessments kunnen worden afgenomen.

Oplossing

Na afweging van relevante aspecten hebben we gekozen voor gebruik van Betty Blocks voor realisatie van een oplossing.
In het ontwikkelde systeem kan MUMC+ de vragen van de assessments beheren, waarna medewerkers zelf-assessments kunnen uitvoeren. Artsen kunnen ook een assessment van een medewerker uitvoeren, waarna ze feedback geven aan de medewerker.
Een medewerker heeft op elk moment inzicht in de resultaten van de assessments, en kan zelf zijn aandachtspunten registreren en opvolgen om zo telkens te verbeteren.
Door gebruik van Betty Blocks als ontwikkelplatform was het mogelijk om deze oplossing op een agile manier in korte tijd te ontwikkelen in nauw overleg met de klant.

Resultaat

Door het assessment systeem is elke medewerker in staat om wanneer het hem/haar uitkomt te werken aan zelfreflectie en zichzelf zo continu te verbeteren.

Carinova

Software ontwikkeling, Betty Blocks

Case

Carinova is een zorgverlenende organisatie met zo’n 3.200 medewerkers. Kwaliteit van de dienstverlening is erg belangrijk, en om deze op peil te houden vinden er meerdere keren in een jaar audits plaats: het ene team doet een audit op de werkwijze en resultaten van een ander team. Voorbereiding, uitvoering en analyse van deze audits kost echter veel tijd. Carinova wilde dit proces verder automatiseren, en heeft DDC Deep Blue gevraagd om hiervoor een systeem te ontwikkelen.

Oplossing

Carinova heeft gekozen voor Betty Blocks als platform voor de oplossing. Daardoor waren we in staat om in korte tijd een flexibele oplossing te bouwen. Het systeem ondersteunt het hele proces rondom uitvoering van de audits: binnen een auditronde worden teams geselecteerd voor deelname aan de audit. Het systeem maakt vervolgens automatisch een indeling (wie doet de audit van wie) waarbij oa rekening wordt gehouden met reistijd en het soort activiteiten dat het team uitvoert. Elk team kan vervolgens on-line bepalen welke medewerkers de audit gaan uitvoeren, en deze personen kunnen zich on-line aanmelden voor een informatiebijeenkomst. Tijdens de audit worden vragen beantwoord, en het systeem rapporteert vervolgens over de resultaten van de audit aan alle betrokkenen.

Resultaat

Het hele team audit proces is door toepassing van dit systeem veel efficiënter geworden. Bovendien is de gebruiksvriendelijkheid voor de deelnemers aan de audit sterk verbeterd en hebben alle betrokken partijen optimaal inzicht in de resultaten en verbeterpunten. Dit komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede.

SMC Consultancy

Software ontwikkeling, Relatics

Case

SMC helpt grote bedrijven bij het vinden van de juiste leverancier voor schoonmaakdiensten. Dit traject start bij het uitvoeren van een aanbesteding, en omvat alle stappen tot en met het uitvoeren van kwaliteitscontroles. Ter ondersteuning van deze processen zocht SMC naar een informatieysteem.

Oplossing

DDC Deep Blue heeft een calculatie gemaakt voor maatwerk (Java) en voor realisatie op basis van het Relatics platform. Die laatste optie bleek een stuk voordeliger én flexibeler. In Relatics is een uitgebreid informatiesysteem ontwikkeld dat ondersteunt bij alle aspecten van het proces. Dit is aangevuld met achtergrondtaken (waarmee bijvoorbeeld ‘s nachts de scores worden berekend) en met een HTML front-end die off-line op tablets kan worden gebruikt voor uitvoering van de kwaliteitscontroles op locatie.

Resultaat

Het nieuwe systeem biedt mogelijkheden die voorheen niet denkbaar waren. Alle betrokken partijen (SMC, schoonmaakbedrijven en klanten) hebben op elk moment inzage in de voor hen relevante informatie. Het systeem voert alle complexe berekeningen automatisch uit, en publiceert de resultaten. Het ondersteunt in de communicatie tussen schoonmaakbedrijf en opdrachtgever.

Leadmark

Software ontwikkeling

Case

Leadmark helpt bedrijven bij het managen van veelal complexe en dynamische (out)sourcing contracten. Zij waren op zoek naar een oplossing voor on-line beheer van informatie en processen.

Oplossing

DDC Deep Blue ontwikkelde TRAC, een on-line systeem voor contractmanagement, registratie van financiële afspraken, beheer van besprekingen en acties, urenregistratie en nog diverse andere functies die bij grote bedrijven relevant zijn. KBC bank is één van de eerste gebruikers van TRAC.
Voor realisatie van TRAC hebben we het Relatics framework ingezet, aangevuld met enkele maatwerk componenten.

Resultaat

TRAC ondersteunt inmiddels vele aspecten van het outsourcing proces binnen grote bedrijven, waardoor processen veel efficiënter verlopen en en op elk moment inzage is in status en knelpunten.

JVD Direct

Software ontwikkeling

Case

JVD Direct services is een CV en loodgietersbedrijf. De monteurs rijden de hele dag door Amsterdam en omgeving voor service en onderhoud. Ze houden op papier bij welke activiteiten zijn verricht en welke materialen zijn gebruikt en leveren deze documenten aan het eind van de dag in op kantoor. Daar worden de facturen opgemaakt en verstuurd. Dat kost erg veel tijd. Aan Deep Blue werd gevraagd om een oplossing die dit proces efficiënter maakt.

Oplossing

Ter optimalisatie van de bedrijfsprocessen ontwikkelden we een applicatie die draait op de tablets van de monteurs waardoor zij eenvoudig klantgegevens kunnen opvragen en direct na afronding van een klus een digitale factuur kunnen aanmaken en versturen.
Deze oplossing is volledig op maat ontwikkeld in Java.

Resultaat

Medewerkers op kantoor hebben direct inzicht in de gegevens en kunnen rapportages uitdraaien. Gebruik van deze software levert een grote tijdsbesparing op en verkleint de kans op fouten.

Klasmann Deilmann

Software ontwikkeling

Case

Klasmann Deilmann is een grote producent van potgrond. Productie order planning gebeurde in SAP. Maar het was lastig om een goed overzicht te krijgen van de bezetting van de productielijnen, en om een order te verplaatsen moesten handmatig de start- eindtijden van orders worden ingevoerd. Er miste overzicht, en het plannen kostte veel tijd.

Oplossing

DDC ontwikkelde een web-applicatie die de relevante order informatie ophaalt uit SAP, en deze overzichtelijk weergeeft in een grafische weergave. Orders die alleen een leverdatum hebben, maar nog niet aan een productieslot zijn toegewezen kunnen eenvoudig naar de gewenste productielijn worden gesleept. Afhankelijk van de hoeveelheid en productiesnelheid zal de order meer of minder ruimte innemen. De planning wordt vervolgens teruggestuurd naar SAP.

Resultaat

Door het grafische overzicht is veel sneller en nauwkeuriger te plannen. Er kan meer worden geproduceerd op een dag, en er komen minder onvoorziene problemen voor. Het systeem kent de regels, en houdt bijvoorbeeld rekening met de samenhang tussen productielijnen en verpakkingslijnen. Dit voorkomt ongewenste situaties.

RET

Software ontwikkeling

Case

Monteurs van RET zijn dag en nacht onderweg voor onderhoud en reparaties aan infrastructuur en gebouwen. Het is van groot belang dat ze efficiënt worden aangestuurd, dat informatie over werkzaamheden goed wordt vastgelegd en dat ze de mogelijkheid hebben om eenvoudig nieuwe issues te melden.
RET gebruikt SAP voor het registreren van incidenten, taken en werkzaamheden. Maar deze informatie moet ook beschikbaar zijn voor de monteurs in het veld.

Oplossing

DDC ontwikkelde een Android app waarmee de monteurs direct toegang hebben tot alle voor hen relevante informatie. Ze kunnen opdrachten oppakken, terugmelden wat ze hebben gedaan, vervolg-meldingen aanmaken en uren registreren. Omdat de ontvangst op sommige plekken (metro tunnels) beperkt is, werkt de applicatie ook off-line waarbij een sync wordt uitgevoerd zodra het weer kan.

Resultaat

Door gebruik van de onderhouds app komt informatie veel efficiënter en sneller bij de monteurs, en kunnen real-time prioriteiten worden bepaald. Daardoor worden storingen sneller verholpen. Door de directe terugkoppeling (naar SAP) is er bovendien meer zicht op status en voortgang.

Conduent

Software ontwikkeling, Business Intelligence

Case

Conduent biedt onder andere call-center diensten aan klanten als KPN en Vodafone-Ziggo. IT speelt een grote rol bij de processen, en de interne IT afdeling krijgt meer verzoeken dan ze aankan. Er zijn volop mogelijkheden om processen efficiënter te laten verlopen of de kwaliteit te verbeteren maar maatwerk ontwikkeling duurt vaak te lang.

Oplossing

DDCgroup is ingeschakeld om toepassingen te ontwikkelen op het Mendix platform. In enkele brainstorm sessies zijn mogelijkheden, kansen en risico’s afgewogen en dit heeft geleid tot implementatie van enkele oplossingen die snel bijdragen aan verbetering van de kwaliteit en resultaten. De gecombineerde kennis van zowel Mendix als Qlik was hier van grote waarde: beide oplossingen worden door Conduent gebruikt.

Resultaat

Binnen één maand is een toepassing ontwikkeld die coaching van callcenter medewerkers verbetert. De applicatie geeft inzicht in afspraken en resultaten, en ondersteunt managers bij het inplannen van gesprekken waar dit nodig is.
Daarna is een gamification applicatie ontwikkelt die middels een spel-element de agents uitdaagt om beter te presteren. Inmiddels wordt gewerkt aan verdere toepassing van Mendix binnen het bedrijf.

Stahl

Software ontwikkeling

Case

Stahl ontwikkelt en produceert coatings, onder andere voor het bewerken van leer. Bij elk nieuw product dient een Technical Data Sheet te worden opgesteld: een document waarin kenmerken van het product zijn vastgelegd. Voorheen had elke afdeling daarvoor zijn eigen oplossing: variërend van Word of Photoshop tot een verouderde maatwerkoplossing.

Oplossing

DDC heeft de wensen van diverse afdelingen in kaart gebracht, en een ontwerp gemaakt voor een maatwerkoplossing die aan alle wensen voldoet. Dit systeem is vervolgens gerealiseerd, en de data uit andere systemen (voorzover aanwezig) is geconverteerd naar het nieuwe systeem.

Resultaat

Een wereldwijde standaard oplossing voor het opstellen en aanbieden van Technical Data Sheets. Waarbij elke afdeling toch voldoende vrijheid heeft om het systeem te gebruiken zoals voor hen het beste past. En voorzien van een vertaalmodule waardoor de sheets eenvoudig in alle gewenste talen kunnen worden aangeboden.