Rijkswaterstaat

Alignment

Case

Rijkswaterstaat moet een groot aantal nieuwe tunnels aanleggen en bestaande tunnels renoveren. RWS en de marktpartijen hadden grote problemen om aantoonbaar functionerende veilige tunnelsystemen op te leveren.

Oplossing

Om dit probleem te tackelen heeft Rijkswaterstaat samen met de markt een tunnelstandaard ontwikkeld en geïmplementeerd afgestemd op nieuwe wet- en regelgeving. DDC-consultants hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en de toepassing van een gedragen Werkwijzer Aanleg/renovatie Tunnels en aan de inrichting van geüniformeerde beheer- en kwaliteitsprocessen.

Resultaat

De tunnelprojecten van Rijkswaterstaat zijn in control en de opgeleverde tunnelsystemen zijn gestandaardiseerd en voldoen aantoonbaar aan de gestelde (veiligheids-)eisen. De tunnelstandaard is algemeen geaccepteerd en wordt via nieuwe releases voortdurend actueel gehouden.