RET

Software ontwikkeling

Case

Monteurs van RET zijn dag en nacht onderweg voor onderhoud en reparaties aan infrastructuur en gebouwen. Het is van groot belang dat ze efficiënt worden aangestuurd, dat informatie over werkzaamheden goed wordt vastgelegd en dat ze de mogelijkheid hebben om eenvoudig nieuwe issues te melden.
RET gebruikt SAP voor het registreren van incidenten, taken en werkzaamheden. Maar deze informatie moet ook beschikbaar zijn voor de monteurs in het veld.

Oplossing

DDC ontwikkelde een Android app waarmee de monteurs direct toegang hebben tot alle voor hen relevante informatie. Ze kunnen opdrachten oppakken, terugmelden wat ze hebben gedaan, vervolg-meldingen aanmaken en uren registreren. Omdat de ontvangst op sommige plekken (metro tunnels) beperkt is, werkt de applicatie ook off-line waarbij een sync wordt uitgevoerd zodra het weer kan.

Resultaat

Door gebruik van de onderhouds app komt informatie veel efficiënter en sneller bij de monteurs, en kunnen real-time prioriteiten worden bepaald. Daardoor worden storingen sneller verholpen. Door de directe terugkoppeling (naar SAP) is er bovendien meer zicht op status en voortgang.