SMC Consultancy

Software ontwikkeling, Relatics

Case

SMC helpt grote bedrijven bij het vinden van de juiste leverancier voor schoonmaakdiensten. Dit traject start bij het uitvoeren van een aanbesteding, en omvat alle stappen tot en met het uitvoeren van kwaliteitscontroles. Ter ondersteuning van deze processen zocht SMC naar een informatieysteem.

Oplossing

DDC Deep Blue heeft een calculatie gemaakt voor maatwerk (Java) en voor realisatie op basis van het Relatics platform. Die laatste optie bleek een stuk voordeliger én flexibeler. In Relatics is een uitgebreid informatiesysteem ontwikkeld dat ondersteunt bij alle aspecten van het proces. Dit is aangevuld met achtergrondtaken (waarmee bijvoorbeeld ‘s nachts de scores worden berekend) en met een HTML front-end die off-line op tablets kan worden gebruikt voor uitvoering van de kwaliteitscontroles op locatie.

Resultaat

Het nieuwe systeem biedt mogelijkheden die voorheen niet denkbaar waren. Alle betrokken partijen (SMC, schoonmaakbedrijven en klanten) hebben op elk moment inzage in de voor hen relevante informatie. Het systeem voert alle complexe berekeningen automatisch uit, en publiceert de resultaten. Het ondersteunt in de communicatie tussen schoonmaakbedrijf en opdrachtgever.