Maastricht UMC+

Software ontwikkeling, Betty Blocks

Case

Maastricht UMC+ is een academisch ziekenhuis dat sterk inzet op het opleiden van professionals. Door middel van een aanpak die binnen het Maastricht UMC+ klinisch redeneren wordt genoemd, krijgen zorgverleners inzicht in hun sterke kanten en de punten waarop men zich nog verder kan ontwikkelen. De aanpak bestaat uit een tweedaagse training bij de Maastricht UMC+ Academie en een langere periode van begeleid oefenen op de werkplek, om uiteindelijk structureel feedback te ontvangen op het professioneel handelen.
Ter ondersteuning van het klinisch redeneren proces was MUMC+ op zoek naar software waarin assessments kunnen worden afgenomen.

Oplossing

Na afweging van relevante aspecten hebben we gekozen voor gebruik van Betty Blocks voor realisatie van een oplossing.
In het ontwikkelde systeem kan MUMC+ de vragen van de assessments beheren, waarna medewerkers zelf-assessments kunnen uitvoeren. Artsen kunnen ook een assessment van een medewerker uitvoeren, waarna ze feedback geven aan de medewerker.
Een medewerker heeft op elk moment inzicht in de resultaten van de assessments, en kan zelf zijn aandachtspunten registreren en opvolgen om zo telkens te verbeteren.
Door gebruik van Betty Blocks als ontwikkelplatform was het mogelijk om deze oplossing op een agile manier in korte tijd te ontwikkelen in nauw overleg met de klant.

Resultaat

Door het assessment systeem is elke medewerker in staat om wanneer het hem/haar uitkomt te werken aan zelfreflectie en zichzelf zo continu te verbeteren.