Klasmann Deilmann

Software ontwikkeling

Case

Klasmann Deilmann is een grote producent van potgrond. Productie order planning gebeurde in SAP. Maar het was lastig om een goed overzicht te krijgen van de bezetting van de productielijnen, en om een order te verplaatsen moesten handmatig de start- eindtijden van orders worden ingevoerd. Er miste overzicht, en het plannen kostte veel tijd.

Oplossing

DDC ontwikkelde een web-applicatie die de relevante order informatie ophaalt uit SAP, en deze overzichtelijk weergeeft in een grafische weergave. Orders die alleen een leverdatum hebben, maar nog niet aan een productieslot zijn toegewezen kunnen eenvoudig naar de gewenste productielijn worden gesleept. Afhankelijk van de hoeveelheid en productiesnelheid zal de order meer of minder ruimte innemen. De planning wordt vervolgens teruggestuurd naar SAP.

Resultaat

Door het grafische overzicht is veel sneller en nauwkeuriger te plannen. Er kan meer worden geproduceerd op een dag, en er komen minder onvoorziene problemen voor. Het systeem kent de regels, en houdt bijvoorbeeld rekening met de samenhang tussen productielijnen en verpakkingslijnen. Dit voorkomt ongewenste situaties.