Philips

Info Sciences

Case

Vooraf aan de geplande migratie wil het bedrijf de data verifiëren en bekijken, zodat de data voor de migratie voldoet aan de kwaliteitseisen van het bedrijf.
De scope van deze actie is de master data van de Klanten en Leveranciers.

Oplossing

Via onze Get Clean strategie zijn we begonnen om de omgeving in beeld te brengen. Wat zit er nu eigenlijk in, waar hebben we het over.
Toen bepaalden we samen met de klant, wat verstaan jullie onder actieve / actuele data, waarmee er bepaald werd wanneer data obsolete is. Vervolgens hebben we met onze BI collega’s van de BI & Performance Management unit de Obsolete-Decision-Tree gedefinieerd en gebouwd in Qlik view. Met Qlik kon op gemakkelijke wijze de data uit het systeem worden gehaald en de Obsolete-Decision-Tree - regels worden toegepast.

Resultaat

De gebruikers controleerden alleen relevante data, wat voor tijdwinst (=geldbesparing) zorgde.
Met onze Get Clean strategie hebben we 40% tot 60% van de betreffende master data per markt als obsolete kunnen definiëren. Deze data hoefde niet meer meegenomen te worden voor de geplande migratie.
Na de migratie wordt dezelfde Obselete-Decision-Tree gebruikt om de KPIs van de markten te meten en zo de continuïteit van de informatie die het bedrijf nodig heeft te kunnen waarborgen.
Voordeel: tijd & geld besparing, alleen actieve en geverifieerde informatie in het nieuwe systeem – systeem performance en opslag bespaard, continuïteit van de Informatie kwaliteit.

Adidas

Info Sciences

Case

Product master data creatie en onderhoud werd door enkele personen beheerd. Door de groei van het bedrijf werd de hoeveelheid van werk hoger, maar door missende inzetbare personen kwam de tijdsdruk in het nauw.

Oplossing

Creatie van een workflow in SAP. Gespecialiseerd op het SAP-AFS systeem, wat tot op maat nivo kan weergeven welke data er nog mist.
Het programma kon per activiteit op regels controleren en een overzicht geven welke producten welke informatie nog misten. Bijv.: X aantal producten missen nog een Global Price List, of X aantal producten missen nog hun purchase info record.

Resultaat

De tijdsbesparing door het overzicht van de workflow was tot 75%. Ipv elke dag data extracten uit SAP te halen en in Excel of Access te verwerken, kon elke dag met het rapport meteen aan het onderhoud van de producten aan de slag worden gegaan.
Ook kon op simpele wijze aan de collega’s in de markten aangegeven worden welke producten nog niet klaar waren voor ordering en waarom. Dit bevorderde de samenwerking en daarmee de verkoop.

Philips

Info Sciences

Case

In een gefaseerd programma worden verouderde omgevingen samengevoegd en gemigreerd naar een omgeving van deze tijd.
Tegelijkertijd worden processen gestandaardiseerd en daarmee ook het gebruik van data. Waardoor de gegevens ook informatie verschaffen die betrouwbaar, correct en op dezelfde manier verkregen is.

Oplossing

Door het noteren van de standaarden per veld in de master data (Data Governance), gebruik maken van een migratie tool die ook door compliance teams kan worden gecontroleerd en waarbij regels hergebruikt kunnen worden voor elke nieuwe fase.
Hiermee wordt duidelijk hoe de nieuwe omgeving te gebruiken, waardoor je ook kunt monitoren wanneer hiervan wordt afgeweken dmv changes.
Het proces start met de door DDC BI & Performance Management en Info Sciences team gecreëerde Obsolete-Decision-Tree te raadplegen. Alleen relevante data wordt meegenomen naar het nieuwe systeem.
Ook de de-duplicatie van data, zoals beschreven in onze methoden, wordt ingezet via de bestaande centraal beheerde omgeving van het bedrijf.

Resultaat

3 van onze DDCgroup - Info Scientists zijn betrokken als lead-consultants van deze mega klus.
De omvangrijkste fase binnen het programma bestond uit, het in 4 verschillende projecten , gelijktijdig migreren van 16 landen (6 markten), en 4 systemen naar het nieuwe systeem.
De meest complexe fase bestond uit 19 landen (14 markten) verdeeld over 3 continenten op verschillende tijdslijnen Live brengen.
Naast deze migraties ondersteunen onze consultants ook de business information owners (BIO) van het bedrijf over de invulling van het data informatie model, de IT-teams met het nieuwe migratie systeem, de business met het maken van beslissingen over hun data, de business process owners (BPO) met veranderingen waarbij data betrokken is en het operatieteam om de nieuwe regels en standaarden in de dagelijkse operatie op te nemen.