Maastricht UMC+

Software ontwikkeling, Betty Blocks

Case

Maastricht UMC+ is een academisch ziekenhuis dat sterk inzet op het opleiden van professionals. Door middel van een aanpak die binnen het Maastricht UMC+ klinisch redeneren wordt genoemd, krijgen zorgverleners inzicht in hun sterke kanten en de punten waarop men zich nog verder kan ontwikkelen. De aanpak bestaat uit een tweedaagse training bij de Maastricht UMC+ Academie en een langere periode van begeleid oefenen op de werkplek, om uiteindelijk structureel feedback te ontvangen op het professioneel handelen.
Ter ondersteuning van het klinisch redeneren proces was MUMC+ op zoek naar software waarin assessments kunnen worden afgenomen.

Oplossing

Na afweging van relevante aspecten hebben we gekozen voor gebruik van Betty Blocks voor realisatie van een oplossing.
In het ontwikkelde systeem kan MUMC+ de vragen van de assessments beheren, waarna medewerkers zelf-assessments kunnen uitvoeren. Artsen kunnen ook een assessment van een medewerker uitvoeren, waarna ze feedback geven aan de medewerker.
Een medewerker heeft op elk moment inzicht in de resultaten van de assessments, en kan zelf zijn aandachtspunten registreren en opvolgen om zo telkens te verbeteren.
Door gebruik van Betty Blocks als ontwikkelplatform was het mogelijk om deze oplossing op een agile manier in korte tijd te ontwikkelen in nauw overleg met de klant.

Resultaat

Door het assessment systeem is elke medewerker in staat om wanneer het hem/haar uitkomt te werken aan zelfreflectie en zichzelf zo continu te verbeteren.

Carinova

Software ontwikkeling, Betty Blocks

Case

Carinova is een zorgverlenende organisatie met zo’n 3.200 medewerkers. Kwaliteit van de dienstverlening is erg belangrijk, en om deze op peil te houden vinden er meerdere keren in een jaar audits plaats: het ene team doet een audit op de werkwijze en resultaten van een ander team. Voorbereiding, uitvoering en analyse van deze audits kost echter veel tijd. Carinova wilde dit proces verder automatiseren, en heeft DDC Deep Blue gevraagd om hiervoor een systeem te ontwikkelen.

Oplossing

Carinova heeft gekozen voor Betty Blocks als platform voor de oplossing. Daardoor waren we in staat om in korte tijd een flexibele oplossing te bouwen. Het systeem ondersteunt het hele proces rondom uitvoering van de audits: binnen een auditronde worden teams geselecteerd voor deelname aan de audit. Het systeem maakt vervolgens automatisch een indeling (wie doet de audit van wie) waarbij oa rekening wordt gehouden met reistijd en het soort activiteiten dat het team uitvoert. Elk team kan vervolgens on-line bepalen welke medewerkers de audit gaan uitvoeren, en deze personen kunnen zich on-line aanmelden voor een informatiebijeenkomst. Tijdens de audit worden vragen beantwoord, en het systeem rapporteert vervolgens over de resultaten van de audit aan alle betrokkenen.

Resultaat

Het hele team audit proces is door toepassing van dit systeem veel efficiënter geworden. Bovendien is de gebruiksvriendelijkheid voor de deelnemers aan de audit sterk verbeterd en hebben alle betrokken partijen optimaal inzicht in de resultaten en verbeterpunten. Dit komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede.