Adidas

Info Sciences

Case

Product master data creatie en onderhoud werd door enkele personen beheerd. Door de groei van het bedrijf werd de hoeveelheid van werk hoger, maar door missende inzetbare personen kwam de tijdsdruk in het nauw.

Oplossing

Creatie van een workflow in SAP. Gespecialiseerd op het SAP-AFS systeem, wat tot op maat nivo kan weergeven welke data er nog mist.
Het programma kon per activiteit op regels controleren en een overzicht geven welke producten welke informatie nog misten. Bijv.: X aantal producten missen nog een Global Price List, of X aantal producten missen nog hun purchase info record.

Resultaat

De tijdsbesparing door het overzicht van de workflow was tot 75%. Ipv elke dag data extracten uit SAP te halen en in Excel of Access te verwerken, kon elke dag met het rapport meteen aan het onderhoud van de producten aan de slag worden gegaan.
Ook kon op simpele wijze aan de collega’s in de markten aangegeven worden welke producten nog niet klaar waren voor ordering en waarom. Dit bevorderde de samenwerking en daarmee de verkoop.