Alignment

Wat bieden wij?

Wij helpen klanten bij het in samenhang managen van bedrijfsprocessen, organisatie, techniek, informatie(technologie) en mensen ter realisatie van concrete business benefits, in het bijzonder meetbare productieverbetering en borging van kwaliteit.

Onze focus ligt op strategieontwikkeling, project- en programmamanagement, informatiemanagement, assetmanagement en business - IT/IA integratie.

Vanuit een visie helpen wij u bij het succesvol verwerven, aanleggen/bouwen en exploiteren van duurzame productiemiddelen en infrastructuur. Hierbij passen we pragmatische methoden en technieken (tools) toe om ‘control’ te krijgen en te behouden en om de gewenste business benefits te realiseren. Zo nodig formeren we een projectteam, waarin we de voor de specifieke opdracht benodigde expertise bundelen. Iedere opdracht levert een direct bruikbaar en ‘gedragen’ product op.

We (her)gebruiken gestandaardiseerde werkwijzen, methoden, tools en technieken om samen met u tot robuuste oplossingen te komen. We zien ons hierbij meer als partner dan als consultant: samen bespreken we de mogelijkheden, maken we slimme keuzes en samen realiseren we de gewenste resultaten. We zijn ook niet bang om onze verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld door ‘fixed price’ projecten aan te gaan.

Ons team bestaat uit ervaren consultants met een ruime ervaring in de marktsegmenten industrie, infrastructuur, logistiek, vervoer en defensie. Zij maken gebruik van de binnen DDCgroup gehanteerde tools voor informatieanalyse, dashboards, kwaliteitsborging en (snelle) softwareontwikkeling om meetbare en blijvende oplossingen te leveren.