Alignment

Wat bieden wij?

Wij helpen klanten met het uitwerken en implementeren van strategieën, methodieken, concepten en procedures, gericht op het realiseren van concrete en meetbare business benefits.

Het gaat hierbij vaak over verbetertrajecten gerelateerd aan (1) een combinatie van processen, organisatie, informatievoorziening en techniek, (2) multidisciplinaire inzet en (3) organisatieonderdeel overstijgende samenwerking.

De gehanteerde aanpak is gericht op het samen met de klant creëren van draagvlak bij de uitwerking, zodat de oplossingen direct kunnen worden geïmplementeerd en de bijbehorende business benefits daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Ons team bestaat uit ervaren consultants met een ruime ervaring in de marktsegmenten industrie, infrastructuur, logistiek, vervoer en defensie. Zij maken gebruik van de binnen DDCgroup gehanteerde tools voor informatieanalyse, dashboards, kwaliteitsborging en (snelle) softwareontwikkeling om meetbare en blijvende oplossingen te leveren.

Contact.

 
Crown Business Center
Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen